Medicinsikre botilbud: Efter godt forarbejde er kommunerne nu klar til at forbedre medicinsikkerheden

De 10 kommuner i Medicinsikre botilbud er kommet godt fra start. Efter en undersøgelsesfase i egne organisationer er de nu klar til at gå i gang med at afprøve forskellige tiltag, der kan være med til at skabe sikre medicinprocesser. Det fremgik af det andet læringstræf i det 2-årige projekt.

På læringstræffet udvekslede botilbuddene erfaringer siden sidste læringstræf. Her er det botilbud fra kommunerne Vesthimmerland, Skive, Norddjurs, København og Frederikshavn, der præsenterer deres arbejde for hinanden.

Den 24. marts samledes de 10 kommuner i Medicinsikre botilbud til deres 2. læringstræf, der grundet omstændighederne måtte afholdes virtuelt.

Coronapandemien har da også sat sit spor på den første tid i projektet, der nu er forlænget med 3 måneder, da det har været svært for botilbuddene at hellige sig arbejdet med medicinsikkerhed hen over vinteren.

På læringstræffet var det dog ikke det, der fyldte mest. Det var i stedet en oplevelse af engagerede medarbejdere, der glæder sig til at komme i gang med at udvikle sikre arbejdsgange, så de kan reducere antallet af medicinfejl og skabe patientsikkerhed for borgerne.

Om Medicinsikre botilbud
10 kommuner deltager i Medicinsikre botilbud, hvor formålet er at højne sikkerheden for borgere på botilbud i forbindelse med håndtering af borgernes medicin.
Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet.
Læs mere

Gode idéer på parkeringspladsen

– Vi ved, at flere af jer synes, det var været hårdt, at vi har insisteret på, at I skulle holde lidt igen med de gode idéer og løsninger i den sidste tid, sagde Inge Ulriksen indledningsvist. Hun er chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og projektleder for Medicinsikre botilbud.

Udsagnet vakte tydeligvis genklang flere steder. Siden det første læringstræf i november 2020 har de forskellige botilbud haft til opgave at analysere deres nuværende system og arbejdsgange, så de har klarhed over, hvordan det foregår nu, og hvad de bygger ovenpå.

Undervejs har de fået sparring fra Dansk Selskab for Patientsikkerheds konsulenter, der har opfordret dem til at sidde lidt på hænderne og parkere de gode idéer i stedet for at forfølge dem.

– Vi har en tendens til at gå i løsningsmode, men det er vigtigt at blive i undersøgelsesfasen og ikke gå direkte til løsninger. Det har givet jer et godt fundament at være detektiver i egen organisation, så vi får klarhed på årsager i stedet for at danne antagelser. Vi skal have viden og ikke tro, og det er det, I nu har fået, sagde Liv Nørregaard Skøtt, projektchef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Vidensdeling på tværs af landet

I løbet af dagen havde de forskellige botilbud teamtid til at arbejde med de forskellige værktøjer, de blev præsenteret for. Men de havde også udveksling på tværs, hvor de delte viden og erfaringer.

– Vi behøver ikke alle opfinde den dybe tallerken. Vi vil gerne give jer mulighed for at vidensdele og give jer en fornemmelse af, at selvom jeres botilbud er spredt over hele landet, så er I sammen om det her, og I kan lære af hinanden, sagde Liv Nørregaard Skøtt.

Under udvekslingen fremgik det, at undersøgelsesfasen både har styrket kommunerne i, hvad de allerede er gode til, mens de også er blevet skarpere på, hvor der er plads til forbedringer. Nogle havde endda erfaret, at de slet ikke skulle sætte ind der, hvor de troede, fordi udfordringen viste sig at ligge et helt andet sted.

10 kommuner udvalgt til Medicinsikre botilbud

Forskelle på faggrupper

På botilbuddene er der både medarbejdere med sundhedsfaglig og pædagogisk baggrund, og flere botilbud havde gode erfaringer med at involvere hele personalegruppen, hvilket også havde givet dem nye indsigter.

Et botilbud i København har nu øget opmærksomhed på, at der kan være forskel på, hvordan forskellige fagområder opfatter sprog og formuleringer. At det, der giver mening for en faggruppe, kan skabe forvirring for en anden. Et andet botilbud i Norddjurs formulerede det således:

– Vi syntes egentlig, at vi havde lavet en fin instruks, som, vi troede, var forståelig for alle. Men da vi præsenterede den for pædagogerne, så viste det sig, at der var nogle huller; at det, der gav mening for os sundhedsfaglige, ikke var lige så oplagt for dem.

Mere omfattende end antaget

De forskellige botilbud har også arbejdet med de forskellige trin i medicinprocessen – fra bestilling til administration. For flere havde det været en øjenåbner, hvor mange elementer og handlinger der er i hver lille del af processen.

– Når vi bare ser på modtagelsen af medicin, og hvor meget der ligger i den del, når vi modtager en bestilling eller ændring i Det Fælles Medicinkort; alle de processer, der er. Det er mere omfattende, end vi måske har været bevidste om, lød det fra et botilbud i Vesthimmerlands Kommune.

Det er dermed blevet tydeligere for botilbuddene, hvor mange steder det kan gå galt undervejs, hvis der ikke er sikre arbejdsgange, ligesom det er blevet synligt, at der er forskellige måder at løse opgaverne på.

– Det har været en god proces, og der er ting, der er blevet tydelige for os. Vi skrev ned, hvad vi hver især gør, og det var tankevækkende, at det kan gøres på så mange forskellige måder, lød det fra et botilbud i Skive Kommune.

Artikel hos Viden på Tværs: 18 botilbud sætter mål for færre medicinfejl og skal i gang med afprøvninger

Klar til at skabe forbedringer

På læringstræffet blev kommunerne klædt på med ny viden og metoder. Med udgangspunkt i Forbedringsmodellen arbejdede de med at sætte gode, ambitiøse mål for arbejdet frem mod det overordnede mål for hele projektet: 300 dage mellem medicinfejl, der kræver kontakt til læge eller hospital inden den 31. december 2022.

Under gruppearbejdet gav flere botilbud udtryk for, at det havde været svært ikke at springe til løsninger undervejs i arbejdet. Derfor var der også glæde at spore, da de blev opfordret til at slippe de gode idéer fri, da de skulle til at planlægge, hvilke tiltag de vil afprøve for at se, om det skaber forbedringer.

De fik taget hul på arbejdet med at lave driverdiagrammer for deres indsats, og de første afprøvninger efter PDSA-cirklen blev planlagt.

Frem mod næste læringstræf i juni vil konsulenterne komme på besøg og støtte botilbuddene i næste fase af arbejdet, hvor de nu har fået lov til at tænde op for de gode idéer og forlade parkeringspladsen.

–  Hvis der er utålmodighed nu, eller I synes, at I ikke er kommet så langt, så husk, at vi har 2 år. Vi skal nok nå nogle gode resultater sammen, lød det fra Liv Nørregaard Skøtt.

Læs mere om Forbedringsmodellen

Find mere om