Medicinsikre botilbud

10 kommuner deltager i projektet Medicinsikre botilbud, hvor formålet er at højne sikkerheden for borgere på botilbud i forbindelse med håndtering af borgernes medicin. Rent praktisk er målet at reducere antallet af medicinfejl.

Indsatsen vil foregå over en 2-årig periode, hvor den skal være med til at:

  • Øge medarbejdernes viden om medicin, medicinhåndtering og bivirkninger.
  • Udvikle og implementere metoder og arbejdsgange for sikker medicinering.
  • Udvikle en kultur, hvor læring af fejl og utilsigtede hændelser er en fast del af arbejdet.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud.

Introduktion til Medicinsikre botilbud

Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil undervejs bistå de deltagende kommuner og botilbud med forbedringsarbejdet.

Forbedringsmodellen er metoden til at skabe forbedringer. Derudover vil der på hvert enkelt botilbud blive foretaget en indledende gennemgang og analyse af eksisterende arbejdsgange for medicinering.

Samspil mellem fagligheder på bosted giver større medicinsikkerhed

Boformen Søparken i Rørbæk i Rebild Kommune er en del af Medicinsikre botilbud og har vist, at det kan lade sig gøre at mindske antallet af medicinfejl. Botilbuddet har ikke haft en medicinfejl der krævede lægekontakt – en såkaldt utilsigtet hændelse – siden den 13. november i år 2021 – og altså i lidt over et halvt år, da videoen blev filmet.

Det er den klare og nøje udvalgte rollefordeling mellem de forskellige fagligheder på botilbuddet, der har stor betydning for borgernes medicinsikkerhed.

På Boformen Søparken har medarbejderne udviklet en måde at samarbejde på, hvor opgaverne omkring borgernes medicin er tydeligt opdelt efter, om det er det pædagogiske eller det sundhedsfaglige personale, der er bedst kvalificeret til at tage sig af opgaven.

Vil du høre mere om Boformen Søparkens arbejde med at mindske antallet af medicinfejl? Så kom med på besøg hos botilbuddet i videoen.

Medicinsikre botilbud er med til at løse dokumenterede medicinproblemer på bosteder (HUSK LINK, når artikel udgives)

Forbedringsmodellen

Projektdeltagerne i Medicinsikre botilbud vil blive introduceret for Forbedringsmodellen, som er en enkel og meget anvendelig metode til at accelerere forandrings- og forbedringsprocesser. Modellen er med succes brugt både i Danmark og internationalt.

Læs mere om Forbedringsmodellen

Guide til observation af borgeren

Observation af borgeren i forhold til medicinens virkning og eventuelle bivirkninger foregår som udgangspunkt i dialog med borgeren, hvor det kan lade sig gøre.

Listen kan anvendes som støtte til at foretage de daglige observationer af borgeren i forbindelse med medicingivning.

Hent guiden her

Billede

Test din viden om medicinhåndtering

Hvad er vigtigt, når du modtager medicin? Hvad vil det sige at observere borgeren? Og hvordan skal medicin dispenseres?

Svar på 25 spørgsmål, og bliv samtidig klogere på medicinhåndtering i denne opgave, som er udarbejdet af Pharmakon for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Tag testen

Billede

Efter godt forarbejde er kommunerne nu klar til at forbedre medicinsikkerheden

De 10 kommuner i Medicinsikre botilbud er kommet godt fra start. Efter en undersøgelsesfase i egne organisationer, er de nu klar til at gå i gang med at afprøve forskellige tiltag, der kan være med til at skabe sikre medicinprocesser. Det fremgik af det andet læringstræf i det 2-årige projekt.

10 kommuner udvalgt til Medicinsikre botilbud

Interessen har været stor, og 10 kommuner er nu udvalgt til projektet Medicinsikre botilbud. Målet er at højne medicinsikkerheden for borgere på botilbud ved at mindske antallet af medicinfejl.

Vi kunne desværre ikke finde det ønsket modul

Inge Ulriksen

Chefkonsulent / Senior Advisor

Improvement Advisor, Coach, vejledning af forbedringsteams, undervisning i anvendelse af Forbedringsmodellen

T

(+45) 22777172

Læs mere her