Medicinsikre botilbud

10 kommuner deltager i projektet Medicinsikre botilbud, hvor formålet er at højne sikkerheden for borgere på botilbud i forbindelse med håndtering af borgernes medicin. Rent praktisk er målet at reducere antallet af medicinfejl.

Indsatsen vil foregå over en 2-årig periode, hvor den skal være med til at:

  • Øge medarbejdernes viden om medicin, medicinhåndtering og bivirkninger.
  • Udvikle og implementere metoder og arbejdsgange for sikker medicinering.
  • Udvikle en kultur, hvor læring af fejl og utilsigtede hændelser er en fast del af arbejdet.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud.

Introduktion til Medicinsikre botilbud

Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil undervejs bistå de deltagende kommuner og botilbud med forbedringsarbejdet.

Forbedringsmodellen er metoden til at skabe forbedringer. Derudover vil der på hvert enkelt botilbud blive foretaget en indledende gennemgang og analyse af eksisterende arbejdsgange for medicinering.

10 kommuner udvalgt til Medicinsikre botilbud

Interessen har været stor, og 10 kommuner er nu udvalgt til projektet Medicinsikre botilbud. Målet er at højne medicinsikkerheden for borgere på botilbud ved at mindske antallet af medicinfejl.

Forbedringsmodellen

Projektdeltagerne i Medicinsikre botilbud vil blive introduceret for Forbedringsmodellen, som er en enkel og meget anvendelig metode til at accelerere forandrings- og forbedringsprocesser. Modellen er med succes brugt både i Danmark og internationalt.

Læs mere om Forbedringsmodellen

Inge Ulriksen

Chefkonsulent / Senior Advisor

Improvement Advisor, Coach, vejledning af forbedringsteams, undervisning i anvendelse af forbedringsmodel.

T

+45 22 77 71 72

Læs mere her