Mennesker med psykiske lidelser får dårligere behandling i det somatiske sundhedsvæsen

Behandlingsrådets ulighedsanalyse for 2022 og 2023 adresserer ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser. Analysen viser, at patienter med psykiske lidelser har både lavere overlevelseschancer og lavere sandsynlighed for at modtage optimal behandling i sundhedsvæsenet, hvis de får en somatisk sygdom, fx hjertesygdom eller kræft.

I Danmark dør mennesker med svære psykiske lidelser i gennemsnit 7-10 år før den øvrige befolkning. Selvom en del af overdødeligheden blandt mennesker med psykiske lidelser skyldes selvmord, kan op imod 60 procent af overdødeligheden tilskrives somatiske sygdomme – så som hjerte-kar-sygdomme, KOL og kræft.

Behandlingsrådets rapport

I forbindelse med Økonomiaftalen fra 2022 fik Behandlingsrådets af Sundhedsministeriet og Danske Regioner til opgave at analysere ulighed i sundhed. Den nyligt udkomne rapport er den første af flere. Den er udarbejdet af Behandlingsrådet i samarbejde med et fagudvalg med direktør for Center for Sundt liv og Trivsel, Morten Grønbæk, som formand og Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS), Aalborg Universitet, som samarbejdspartner.

Behandlingsrådet fortsætter med temaet ulighed i somatisk behandling af patienter med psykiske lidelser i 2023, hvor analysen blandt andet i højere grad skal afsøge de årsagsmekanismer, der ligger bag den ulige behandling af patienter med psykiske lidelser.

Temanummer af Fagligt Nyt om ulighed i patientsikkerhed – maj 2022

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har tidligere sat fokus på, hvordan sårbare grupper i mange sammenhænge overses i sundhedsvæsenet. De har ikke samme adgang til de rette sundhedsydelser som befolkningen generelt, og måske er de også i højere grad er udsat for dårlig kvalitet og utilsigtede hændelser.

“Hvis vi ønsker at reducere ulighed i sundhed, er det nødvendigt at styrke patientsikkerheden for de udsatte grupper. Det er ikke nok med formel lighed (equality) i sundhedsvæsenet, der skal også være reel lighed (equity), og det kræver særlige indsatser for dem, der har behov,” skrev direktør Inge Kristensen i sin blog i sommer.

Læs Inge Kristensens blog: Lighed i sundhed kræver lighed i patientsikkerhed

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt