Minister viser interesse for projekt Sikkert Patientflow

Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, deltog i kapacitetskonference på Slagelse Sygehus, som er et af de 12 akutsygehuse, der deltager i projekt Sikkert Patientflow. Et projekt, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Danske Regioner og regionerne står bag.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde besøger Slagelse Sygehus

Med metoder, som har skabt gode resultater på amerikanske sygehuse, forsøger 12 akutsygehuse i projekt Sikkert Patientflow at skabe mere sikre og sammenhængende behandlingsforløb for patienterne. Indsatsen omfatter blandt andet at reducere problemerne med ventetid og overbelægning.

For eksempel har Slagelse Sygehus med projekt Sikkert Patientflow fået mere styr på overbelægningen, hvilket blandt andet har betydet, at man har haft en periode på 39 dage i løbet af foråret uden patienter, der overnattede på gangene. Modsat før projektet hvor de altid var overnattende patienter på gangene.

Opløftende resultater

Derfor besøgte sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, Slagelse Sygehus og deltog i en kapacitetskonference, der er et af de centrale redskaber i Sikkert Patientflow. På kapacitetskonferencen samles ledelsen og repræsentanter fra hver afdeling og gennemgår afdelingernes kapacitet (forventede indlæggelser og udskrivelser) typisk via et skema på en storskærm. På den måde får de sundhedsprofessionelle og ledelsen et overblik over sygehusets samlede kapacitet.

– Hele diskussionen om overbelægning på sygehusene er noget, der fylder rigtig meget både for patienter, pårørende og personale. Derfor er det opløftende at komme ud og se nogle, der rent faktisk har fundet løsninger på problematikken, siger sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde.

Slagelse Sygehus mener, at erfaringerne fra projekt Sikkert Patientflow er så gode, at de bør udbredes og udvikles.

Om projekt Sikkert Patientflow

12 akutsygehuse fra alle fem regioner arbejder i projekt Sikkert Patientflow på at blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt tilpasse ressourcer, så der ikke opstår barrierer for patienternes videre færd gennem sygehuset.

Det sker blandt andet ved hjælp af korte, daglige tavlemøder på afsnitsniveau og kapacitetskonferencer på sygehusniveau. Her skaber de sundhedsprofessionelle et overblik over indlagte patienter, tilpasser ressourcer og finder flaskehalse.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner, regionerne og TrygFonden står bag projekt Sikkert Patientflow, som løber frem til udgangen af 2015.

Gå til projektsiden for Sikkert Patientflow

Find mere om