Formand for PS! Karin Friis Bach

Ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer i PS!

Ved generalforsamlingen den 16. april fik Dansk Selskab for Patientsikkerhed ny formand, Karin Friis Bach (se interview), og to nye medlemmer i bestyrelsen. Et tredje nyt bestyrelsesmedlem er endnu ikke udpeget.

Generalforsamlingen besluttede en ændring i vedtægterne, der betyder, at bestyrelsen for fremtiden har to næstformænd, hvoraf den ene er et medlem, der er udpeget af KL. Derudover blev det besluttet, at KL for fremtiden udpeger to medlemmer til PS!’ bestyrelse, hvor de tidligere kun har udpeget én.

”Vi er rigtig glade for den nye bestyrelse! Bestyrelsen er styrket i forhold til vores fokus på patientsikkerhed i hele sundhedsvæsenet. Det er naturligt, at KL – med sit øgede engagement i selskabet – får en stærkere repræsentation i bestyrelsen og nu også indgår i formandskabet, ” siger PS!’ direktør Inge Kristensen.

Andreas Rudkjøbing fortsætter som næstformand, udpeget af Lægeforeningen, mens den anden næstformand bliver en af de to repræsentanter fra KL. Indtil videre er der sat navn på den ene KL-repræsentant, Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune, valgt for Socialdemokraterne. Yderligere et medlem af bestyrelsen vil blive udpeget af KL.

Grete Christensen, udpeget af Dansk Sygeplejeråd, fortsætter som kasserer.

Et andet nyt medlem af bestyrelsen er Jacob Isøe Klærke, der ligesom Karin Friis Bach er udpeget af Danske Regioner. Jacob Isøe Klærke er læge og medlem af regionsrådet i Region Midt for SF.

Se den nye bestyrelse

Ved generalforsamlingen blev PS! årsberetning for 2017 vedtaget, og regnskab og budget blev godkendt.

Årsberetningen 2017

Yderligere en vedtægtsændring betyder, at PS!’ patientsikkerhedsråd udvides med to medlemmer. Aase Lydiksen, direktør for sundhedsuddannelserne ved VIA University College, er udpeget af Danske Professionshøjskoler, og Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark, er udpeget af Pharmadanmark.

Se Patientsikkerhedsrådet

PS! nye formand Karin Friis Bach overtager formandsposten fra Ulla Astman. Karin Friis Bach er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, valgt for Det Radikale Venstre. Hun er 53 år og uddannet farmaceut.

Se interview med Karin Friis Bach

24. april 2018

Nyheder