Ny undersøgelse kortlægger patienters oplevelser af diagnosefejl

En ny opgørelse baseret på frivillige rapporteringer fra patienter og pårørende ser på problemet ”diagnosefejl” fra patienternes synsvinkel. Ialt 465 rapporter om diagnosefejl blev og der blev fundet 184 patienthistorier, der var relevante for emnet. Heraf var det ca. tre fjerdedele, hvor beskrivelsen tydede på upassende opførsel fra en eller flere sundhedsprofessionelle. Fire temaer var dominerende: patientens viden blev ignoreret, patienten var udsat for disrespekt, kommunikationen var utilstrækkelig, eller – i 15 tilfælde – patienten var udsat for manipulation eller bedrag.

Forfatterne til undersøgelsen konkluderer, at indsigt i patienternes oplevelser, kan være et værdifuldt bidrag til arbejdet med større diagnostisk sikkerhed. Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet Health Affairs, der i november har patientsikkerhed som emne.

Learning From Patients’ Experiences Related To Diagnostic Errors Is Essential For Progress In Patient Safety

Patienthistorierne kommer fra The Empowered Patient Coalition, en privat non-profit organisation i USA. Via organisationens hjemmeside kan man som patient og pårørende rapportere fejl og utilsigtede hændelser, der er sket i kontakten med sundhedsvæsenet. Siden 2010 har patienter og pårørende haft mulighed for at svare på et spørgeskema. Foruden en række faste afkrydsningspunkter er der i spørgeskemaet også mulighed for at komme med en beskrivelse af begivenhederne i forbindelse med hændelsen.

Organisationen offentliggør løbende deres data på hjemmesiden: https://empoweredpatientcoalition.org/report-a-medical-event/view-reporting-data/

 

 

 

 

 


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

7. december 2018

Fagligt Nyt