Nye redskaber skal styrke diagnosesikkerhed

I løbet af de senere måneder har den amerikanske organisation AHRQ udgivet flere redskaber, der kan medvirker til at forbedre den diagnostiske proces.

Den amerikanske organisation AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality, har udviklet flere redskaber, der kan anvendes til at styrke diagnosesikkerheden.

Udgivelserne er et led i bestræbelserne på at reducere antallet af diagnosefejl, som ifølge rapporten Improving Diagnosis fra 2015, rammer mange patienter i det amerikanske sundhedsvæsen hvert år (1). En dansk rapport peger på, at der er lignende problemer herhjemme (2).

I juli udkom rapporten Measure Dx, der beskriver strategier til at skaffe data, som siger noget om den diagnostiske proces. Rapporten foreslår forskellige redskaber, der fx kan anvendes i forbindelse med journalaudit.

Measure Dx: A Resource To Identify, Analyze, and Learn From Diagnostic Safety Events

For nylig udgav AHRQ en ny rapport, Calibrate Dx, der kan anvendes af den enkelte kliniker til at styrke egen diagnosesikkerhed. Antagelsen er, at klinikerne ofte diagnosticerer og behandler patienter og sender dem videre i systemet, uden at få tilbagemelding på, hvordan det er gået patienterne. Som kliniker kan det derfor være svært at vurdere, om de beslutninger, man har truffet, er de rigtige. Man får så at sige ikke kalibreret sin diagnostiske kunnen.

Calibrate Dx: A Resource To Improve Diagnostic Decisions

Calibrate Dx beskriver, hvordan man som kliniker kan gennemgå patientforløb, man tidligere har været involveret i, og undersøge, om man har fået vurderet patienten rigtigt, ordineret de relevant test osv. Redskabet kan også indgå på organisatorisk niveau til at forbedre diagnosesikkerheden generelt.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


(1) National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2015. Improving Diagnosis in
Health Care. Washington, DC: The National Academies Press.
https://doi.org/10.17226/21794.
https://www.nap.edu/catalog/21794/improving-diagnosisin-health-care

(2) Veje til bedre diagnoser. Patienterstatningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, december 2019. https://patientsikkerhed.dk/content/uploads/2019/12/vejetilbedrediagnoserdec2019.pdf

Find mere om