Patientsikkerhedsprisen 2023 går til peermedarbejdere i psykiatrien

Personer med egne erfaringer, der hjælper ligesindede i psykiatrien. Det er årets modtagere af Patientsikkerhedsprisen, der uddeles i forbindelse med den internationale patientsikkerhedsdag. I år går prisen til en indsats, der har engageret patienter, borgere og pårørende i arbejdet med patientsikkerhed.

Patientambassadører Vibeke Andersen og Birgit Hartoft (t.v.) overrakte Patientsikkerhedsprisen 2023 til peermedarbejdere i psykiatrien sammen med PS!' formand Lars Gaardhøj og direktør Inge Kristensen (t.h.).

Rekordmange personer modtager i år Patientsikkerhedsprisen. Den tildeles nemlig alle landets peermedarbejdere i regionspsykiatrien, der har patientkontakt. I alt 213 personer.

Peers i psykiatrien er personer, der selv har erfaring med psykiske udfordringer. Den erfaring bruger de til at støtte patienter i psykiatrien.

– I bruger jeres egne dyrekøbte erfaringer fra eget liv til at hjælpe sårbare mennesker med at finde håb i deres liv. I stiller jer til rådighed, så andre sårbare kan spejle sig i jer. Håbet er en del af helbredelsen, og derfor vil vi gerne sige til alle peermedarbejdere: Tak for jer, lød det fra patientambassadør Vibeke Andersen i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Som begrundelse for, hvorfor valget af årets prismodtagere er faldet på peermedarbejderne, siger hun:

– I udfylder en meget betydningsfuld rolle for patienterne, hvor I samarbejder i øjenhøjde, og hvor relationen og tilliden er afgørende. Jeres tilgang – med håb og recovery – er et vigtigt bidrag til forebyggelse af selvmordsforsøg og genindlæggelser.

Jeres tilgang – med håb og recovery – er et vigtigt bidrag til forebyggelse af selvmordsforsøg og genindlæggelser.

Vibeke Andersen, patientambassadør
Om Patientsikkerhedsprisen
Patientsikkerhedsprisen bliver uddelt af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Patientambassadørerne, der er et netværk af patienter og pårørende, der har oplevet fejl og skader i sundhedsvæsenet.

Prisen uddeles i forbindelse med den internationale patientsikkerhedsdag – World Patient Safety Day – den 17. september, som WHO står bag. I år er temaet for dagen ”Engaging patients for patient safety” med sloganet: “Elevate the voice of patients!”. Derfor er der ved prisen i år lagt særlig vægt på indsatser, der har engageret patienter, borgere og pårørende i arbejdet med patientsikkerhed.

De 5 kriterier, der lægges til grund for udvælgelsen af årets vinder, er:
– Involvering af patienter, borgere, pårørende
– Patientsikkerhed i fokus
– Nytænkning, mod, gennemslagskraft
– Påvist effekt
– Egnet til inspiration og/eller spredning.

Det er 5. gang, prisen uddeles. Tidligere vindere er Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital, Det psykosociale beredskab i Region Nordjylland, Facebookgruppen ’Spørg en læge om coronavirus’ og patientambassadørerne selv, der var de første prismodtagere.
Prisoverrækkelsen fandt sted på PS!’ kontor på Frederiksberg i København.

Peermedarbejderne vigtige for psykiatrien

Peerarbejdet er gennem en relativ kort årrække blevet en anerkendt funktion i psykiatrien. Selve udformningen og strukturen kan være forskellig fra region til region, da det er tilpasset den konkrete kontekst og behov. Som udgangspunkt er det dog lønnede medarbejdere, der har det til fælles, at de selv har patientbaggrund fra psykiatrien – og i mange tilfælde er uddannet til at levere peerstøtte.

Peermedarbejderne anvender bl.a. egne erfaringer fra psykiatrien til at indgyde håb, være rollemodel og til at bygge bro mellem patienter og øvrige medarbejdere.

I hjælper med at vise, at der er et sted på den anden side af behandlingen, hvor ens fremtid ikke er defineret af ens fortid.

Lars Gaardhøj, formand for PS!

Formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Region Hovedstaden samt 2. næstformand for Danske Regioner kender til peerordningen fra Region Hovedstadens Psykiatri, og han er glad for den opmærksomhed, den landsdækkende ordning får med Patientsikkerhedsprisen:

– Peerordningen er en fantastisk ordning, som jeg er både glad og stolt over at få lov til at være med til at hylde med Patientsikkerhedsprisen. Der er stort fokus på psykiatrien og borgernes mentale helbred, og i en tid hvor omtalen ofte går på svære vilkår for psykiatrien og et presset arbejdsmiljø, er det skønt at få lov til at fortælle om nogle af de gode tiltag, som der foregår i psykiatrien. Til alle 213 peermedarbejdere skal der lyde et stort tillykke og en lige så stor tak, fortæller Lars Gaardhøj og fortsætter:

– Jeg vil gerne takke jer alle for jeres mod og vilje til at hjælpe andre, som er i en svær situation. Det kræver stort mod at åbne op og fortælle om sig selv og bruge sig selv. I er rollemodeller og en inspiration for rigtig mange. I hjælper med at vise, at der er et sted på den anden side af behandlingen, hvor ens fremtid ikke er defineret af ens fortid. I giver mennesker håb. Det er noget af det allervigtigste. Tak.

Tak, fordi I sætter peermedarbejdere på dagsordenen. Det betyder meget for os alle sammen.

Maria Osmundsen, peermedarbejder i Region Syddanmark
Udsagn fra patienter i psykiatrien om peermedarbejderne
Flere af regionerne har indsamlet udsagn fra patienter, der er med til at vise betydningen af peermedarbejdernes arbejde:

“I en peer møder jeg en, der selv har haft sygdom, og jeg føler, peers ser anderledes på mig end andet personale i ambulatoriet. Det er som om de ser den ”rigtige” mig.”
 
“Jeg føler mig set for første gang.”
 
“Når man hører, at de selv har en baggrund som psykisk syg, men nu har fået et arbejde og en funktion i samfundet… Det er meget opløftende.”
 
“Jeg vidste ikke selv, at jeg manglede lige den brik til en bedre forståelse af mig selv.”
 
“Jeg var ikke begyndt på gåture eller generelt kommet uden for en dør uden peerstøtte.”
 
“Før jeg mødte min peer, var jeg indlagt hver anden måned af et par dages varighed. Nu er det tre måneder siden sidst.”
 
En undersøgelse blandt patienterne i Region Syddanmark viser bl.a., at:
– 98 % af alle adspurgte patienter/borgere oplever, at det har været hjælpsomt for dem at modtage peerstøtte.
– 78 % af alle adspurgte patienter/borgere oplever, at peermedarbejderne er et synligt bevis på, at man kan få det bedre trods psykisk sygdom.

“Prisen betyder mere, end I tror”

Til prisoverrækkelsen deltog 2 repræsentanter fra hver region. Der var stor glæde blandt alle peermedarbejderne, som anser prisen for en anerkendelse af deres arbejde og flere sagde: “Prisen betyder mere, end I tror”.

– Tak for prisen. Det betyder virkelig meget at få den form for anerkendelse. Det er sjældent en del af ens karriereplaner at blive peermedarbejder, fordi det indebærer, at man har været i et forløb i psykiatrien og har haft det rigtig dårligt. Men det er det job, som jeg har været allermest glad for i hele mit liv, så derfor betyder prisen bare rigtig meget, siger peermedarbejder Iben Foss.

Det er sjældent en del af ens karriereplaner at blive peermedarbejder, fordi det indebærer, at man har været i et forløb i psykiatrien og har haft det rigtig dårligt. Men det er det job, som jeg har været allermest glad for i hele mit liv.

Iben Foss, peermedarbejder i Region Sjælland

– Det er en stor ære. Jeg havde ikke troet, da jeg blev peermedarbejder for 3 år siden – som den eneste på Psykiatrisk Afdeling i Vejle – at jeg nogensinde skulle modtage en pris for mit arbejde. Det er dejligt, at der bliver sat fokus på det. Det er dejligt at få den anerkendelse. Tak, fordi I sætter peermedarbejdere på dagsordenen. Det betyder meget for os alle sammen, siger peermedarbejder Maria Osmundsen.

Patientambassadør Vibeke Andersen præsenterer plakaten, som alle prismodtagere får. På plakaten står: 1) I er de ekstra varme hænder i en travl hverdag. 2) I kender til det at være sårbar. 3) I bærer HÅB og RECOVERY i jer- og viser vejen frem. 4) I fylder “tomrummet” ud i sårbare menneskers liv. 5) I tør tale om selvstigma og afstigmatisering.