Om Patientsikkerhedsrådet

Patientsikkerhedsrådet arbejder for at forebygge fejl og skader, samt udbrede viden om patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Rådet er nedsat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og skal fungere som et uafhængigt rådgivende organ for selskabets bestyrelse.

Medlemmer indstillet af organisationer med faste pladser

Soile Friis
Formand DL
Forbrugerrådet

Grete Brorholt
KORA

Henriette Lipczak
Overlæge
Kræftens Bekæmpelse

Anne Marie Hellebek
Enhedschef for Kvalitet
Region Hovedstaden

Mette Kjølby
Afdelingschef
Koncern Kvalitet
Region Midtjylland

Mette Bryde Lind
Direktør
Gigtforeningen

Camilla Noelle Rathcke
Formand
Yngre Læger

Maria Cuculiza
Patientambassadør

Anja Mitchell
Formand
Foreningen af Speciallæger

Lillian Bondo
Formand
Jordemoder-foreningen

Birgit Hartoft
Patientambassadør

Christian von Plessen
Centerchef
Center for Kvalitet, Region Syddanmark

Preben Cramon
Sundhedsfaglig chef
Region Sjælland

Jens Kjær-Rasmussen
Chef for Kvalitetskontoret
Region Nordjylland

Christian Freitag
Praktiserende Lægers Organisation

Nathali Schaap Degn
Danske Lægesekretærer

 

Valgte eller udpegede medlemmer

Medlemmer udpeget af bestyrelsen

Jens Stubager Knudsen
Overlæge
Sygehus Lillebælt

Herle Klifoth
Afdelingschef
Gladsaxe Kommune

Bente Ourø
Hospitalsdirektør
Region Hovedstaden

Dorthe Gylling Crüger
Lægelig direktør
Sygehus Lillebælt
Region Syddanmark

Anders Meinert Pedersen
Lægefaglig direktør
Region Syddanmark

Lisbeth Holsteen Jessen
Hospitalsdirektør
Regionshospitalet Horsens
Region Midtjylland

Peter Gaardbo Simonsen
Praksiskonsulent
Region Nordjylland

Helen Kæstel
Sygeplejechef
Aalborg Kommune

Medlemmer valgt på generalforsamlingen

Mette Østergaard
Overlæge
Nordsjællands Hospital

Alan Kimper-Karl
Overlæge
Sygehus Lillebælt
(Suppleant)

Ida Götke
Sygeplejefaglig direktør
Region Midtjylland

Anna Marie Clausen
Sygeplejerske
Sygehus Thy-Mors
(Suppleant)

Suppleanter deltager i møder og patientsikkerhedsarbejde på lige fod med de øvrige medlemmer af Patientsikkerhedsrådet.