Om Patientsikkerhedsrådet

Patientsikkerhedsrådet arbejder for at forebygge fejl og skader, samt udbrede viden om patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Rådet er nedsat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og skal fungere som et uafhængigt rådgivende organ for selskabets bestyrelse.

Medlemmer udpeget af organisationer med faste pladser

Mette Bryde Lind
Direktør
Gigtforeningen

Pernille Slebsager
Afdelingschef
Kræftens Bekæmpelse

Lis Munk
Formand
Jordemoderforeningen

Lisbeth Lintz
Formand
Foreningen af Speciallæger
Overlægeforeningen

Pia K. Kjellberg
Forsknings- og analysechef hos VIVE
VIVE

Lars Gehlert Johansen
Lægelig leder, SydKIP
Region Syddanmark

Perle Darsø
Overlæge
Region Hovedstaden

Karina Jensen 
Region Sjælland

Mette Kjølby
Direktør
Region Midtjylland

Jens Ravnholt
Udviklingschef
Region Nordjylland

Helga Schultz
Formand
Yngre Læger

Margrethe Kusk Pedersen
Centerchef, Helsingør Kommune
KL

Dennis Staahltoft
Praktiserende læge
PLO

Katrine Kirk
Patientambassadør

Birgit Hartoft
Patientambassadør

Nathali Shaap Degn
Formand
Danske Lægesekretærer

Rikke Løvig Simonsen
Formand
PharmaDanmark

Annemarie Hellebek
Vicedirektør, Bornholms Hospital/Lektor ved Københavns Universitet
Danske Universiteter

Anna Margrethe Gad
Afdelingsleder, Rescue Center Denmark
Dansk Erhvervsskoler- og gymnasier

Jonna Frølich
Uddannelsesdekan på sygeplejerskeuddannelsen VIA University College
Danske Professionshøjskoler

Valgte eller udpegede medlemmer

Medlemmer udpeget af bestyrelsen

Jens Winther Jensen
Direktør
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram

Bente Ourø Rørth
Hospitalsdirektør
Nordsjællands Hospital

Jan Mainz
Professor, direktør, Ph.D
Psykiatrien, Region Nordjylland

Lisbeth Holsteen Jessen
Konstitueret koncerndirektør
Region Midtjylland

Torben Laurén
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør
Frederiksberg Kommune

Anders Kjærulff
Koncerndirektør
Region Midtjylland

Johnnie Müller
Sikkerhedschef
Københavns Lufthavn

Doris Østergaard
Enhedschef for CAMES, professor, overlæge, dr. med
CAMES

Medlemmer valgt på generalforsamlingen

Poul Henning Madsen
Overlæge
Sygehus Lillebælt

Anders Meinert Pedersen
Lægefaglig direktør
Psykiatrien, Region Syddanmark

Kristine Binzer (suppleant)
Lægefaglig konsulent
Region Sjælland

Suppleanter deltager i møder og patientsikkerhedsarbejde på lige fod med de øvrige medlemmer af Patientsikkerhedsrådet.

Jens Christian Reventlov

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde.

T

(+45) 20114899

Læs mere her