Om Patientsikkerhedsrådet

Patientsikkerhedsrådet arbejder for at forebygge fejl og skader, samt udbrede viden om patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Rådet er nedsat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og skal fungere som et uafhængigt rådgivende organ for selskabets bestyrelse.

Medlemmer udpeget af organisationer med faste pladser

Mette Bryde Lind
Direktør
Gigtforeningen

Linda Aagaard Thomsen
Konstitueret afdelingschef for kvalitet og patientsikkerhed
Kræftens Bekæmpelse

Lillian Bondo
Formand
Jordemoderforeningen

Lisbeth Lintz
Formand
Foreningen af Speciallæger
Overlægeforeningen

Pia K. Kjellberg
Chef for afdelingen for evaluering og innovation
VIVE

Christian Von Plessen
Centerchef
Region Syddanmark

Annemarie Hellebek
Enhedschef
Region Hovedstaden

Preben Cramon
Sundhedsfaglig chef
Region Sjælland

Mette Kjølby
Vicedirektør
Region Midtjylland

Camilla Ratchke
Formand
Yngre Læger

Christian Freitag
Formand
PLO

Katrine Kirk
Patientambassadør

Birgit Hartoft
Patientambassadør

Nathali Shaap Degn
Formand
Danske Lægesekretærer

Helene Bækmark
Kommunaldirektør
Faaborg-Midtfyn Kommune
KL

Christian Harsløf
Direktør for Social, Job og Sundhed
Roskilde Kommune
KL

Per Damkier
Professor, overlæge, ph.d.
Syddansk Universitet
Danske Universiteter

Aase Lydiksen
Direktør for sundhedsuddannelserne ved VIA University College
Danske Professionshøjskoler

Rikke Løvig Simonsen
Formand
PharmaDanmark

Lars Kunov
Direktør
Dansk Erhvervsskoler- og gymnasier

Valgte eller udpegede medlemmer

Medlemmer udpeget af bestyrelsen

Hanne Miang
Kvalitetskonsulent
Sønderborg Kommune

Jens Winther Jensen
Direktør
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram

Beth Lilja
Vicedirektør
Sjællands Universitetshospital

Inge Pia Christensen
Sygeplejefaglig direktør
Aarhus Universitetshospital

Peter Gaardbo-Simonsen
Praktiserende læge

Bente Ourø Rørth
Hospitalsdirektør
Nordsjællands Hospital

Jens Stubager Knudsen
Konstitueret kvalitetschef
Sygehus Lillebælt

Jan Mainz
Professor, direktør, Ph.D
Psykiatrien, Region Nordjylland

Medlemmer valgt på generalforsamlingen

Lisbeth Holsteen Jessen
Hospitalsdirektør
Regionshospitalet Horsens

Margrethe Kusk
Centerchef
Center for Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune

Anders Meinert Pedersen
Lægefaglig direktør
Psykiatrien, Region Syddanmark (suppleant)

Louise Rabøl
Sundheds- og uddannelseschef
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus (suppleant)

Suppleanter deltager i møder og patientsikkerhedsarbejde på lige fod med de øvrige medlemmer af Patientsikkerhedsrådet.

Jens Christian Reventlov

Specialkonsulent

Special Advisor

T

(+45) 20114899

Læs mere her