Patientsikkerhedsrunder i ældreplejen

En patientsikkerhedsrunde foregår på et plejecenter, i plejeboligenheder, og hos en nærmere fastlagt gruppe patienter i eget hjem ved, at ældreområdets ledelse og kommunens risikomanager møder den daglige ledelse og medarbejdere. Eventuelt inviteres patienter og pårørende til også at deltage.

Skru op for patientsikkerhedsrunderne

Hensigten er at skabe rammerne for en fælles drøftelse af aktuelle og potentielle risikoforhold. Sammen går de en runde for at se på konkrete og potentielle problemer med patientsikkerheden. Det kan fx være medicinrum, toiletter, fællesarealer og apparatur.

I forbindelse med runden kan man samles om enhedens patientsikkerhedstavle, som viser de seneste data for arbejdet med at forbedre patientsikkerheden.

Patientsikkerhedsrunden kan afsluttes med en fælles opsummering af de identificerede problemer og en udvælgelse af hvilke (1-3 stykker), der skal laves handlingsplaner for.

Metoden kan identificere problemer med patientsikkerhed og fremme og understøtte udvikling af en proaktiv patientsikkerhedskultur.

Metoden er først udviklet til sygehusbrug, men sidenhen tilpasset af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, sådan at den også er egnet til andre større organisationer, der arbejder med pleje og behandling af patienter, fx i primærsektoren.

Metoder og materialer