Sammen med medlemmer af bestyrelsen markerer Inge Kristensen Patientsikkerhedsugen med en opfordring til at dele viden om patientsikkerhed.

Patientsikkerhedsugen markeres på Twitter

I denne uge markerer Dansk Selskab for Patientsikkerhed den internationale Patientsikkerhedsuge ved at sætte fokus på fem vigtige temaer. Det sker i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerheds bestyrelsesmedlemmer. 

Den årligt tilbagevendende Patientsikkerhedsuge er et initiativ, der er startet af den amerikanske organisation The National Patient Safety Foundation (NPSF). Internationalt er forskellige lande aktive i Patientsikkerhedsugen på forskellige måder. Formålet med ugen er at øge bevidstheden om patientsikkerhed blandt sundhedsprofessionelle og offentligheden.

I år sætter Dansk Selskab for Patientsikkerhed for alvor gang i Patientsikkerhedsugen for at gøre den til en dansk begivenhed.

– Vi vil benytte anledningen til at dele viden om patientsikkerhed og til at skabe opmærksomhed om, at der stadig sker fejl og skader, men at der findes metoder til at finde løsninger, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne markerer Dansk Selskab for Patientsikkerhed #PSugen på Twitter ved at sætte fokus på følgende fem temaer i relation til patientsikkerhed:

Medicinfejl, Dialog, Pårørende, Tryksår og Psykiatri.

Hver dag deler Dansk Selskab for Patientsikkerhed et billede af et bestyrelsesmedlem, der står med et skilt, som fremhæver et af de fem temaer.

Du kan være med til at dele viden om patientsikkerhed på Twitter – brug #PSugen.

13. marts 2017

Nyheder