Herhjemme var over 250 afdelinger og institutioner fra både det offentlige og private sundhedsvæsen med til at markere den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag 6. juni.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden stillede kampagnemateriale til rådighed på dagen.

Læs mere om Hvad er vigtigt for dig?-dagen

Kage gør de flestes maver glade! Lundehaven Plejecenter havde bestilt en stor en af slagsen i anledning af Hvad er vigtigt for dig?-dag 6. juni.

‘Borgernes svar er jordnære’

Store røde paphjerter, kage med logo og grillede pølser. Det gik ikke stille for sig, da plejecentrene Sønderhaven og Lundehaven i Ballerup markerede Hvad er vigtigt for dig?-dag 6. juni. Alle beboere fik stillet spørgsmålet: ‘Hvad er vigtigt for dig?’ Svarene var overraskende jordnære og lette at imødekomme. Dansk Selskab for Patientsikkerhed besøgte plejecentrene på dagen.

Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

– Kom ind, siger en stemme fra den anden side af døren.

Beboer Alice kører hen imod os i sin kørestol og tager hjerteligt imod medarbejderen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Pernille Stendys Hoffmann, som er aktivitetsmedarbejder her i Sønderhaven Plejecenter i Ballerup.

Alice byder os på kaffe, da vi sidder ved det lille bord i hendes værelse. Familiebilleder pryder væggene i værelset og vidner om et langt liv med minder. Hun har udsigt til træer, der svajer i vinden. Alices blik falder på den grå afspiller til lydbøger, der står i hjørnet. Hun griber muligheden for at fortælle Pernille, at maskinen pludselig er holdt op med at virke. Lydbøger er vigtige for Alice, da hun ikke længere er i stand til at læse på grund af forringet syn. Pernille lover at sørge for, at afspilleren bliver repareret.

Hele verden markerede Hvad er vigtigt for dig?-dag 6. juni. Herhjemme var over 250 afdelinger og institutioner fra både det offentlige og private sundhedsvæsen med til at markere dagen – heriblandt plejecentrene Sønderhaven og Lundehaven i Ballerup. Alle plejebeboerne får en samtale om, hvad der er vigtigt for dem hver især – og nu er turen kommet til Alice. Pernille spørger Alice, hvad der – udover lydbøger – er vigtigt for hende. Svaret kommer prompte:

– For mig er det utrolig vigtigt, at jeg ikke keder mig. Nogle gange skal jeg råbe så højt, hvis jeg sidder med nogen, der ikke hører så godt. Og hvis jeg sidder ved siden af en, der er ramt af demens, så skal jeg gentage mig selv hele tiden. Jeg savner ind imellem at sidde med nogen, der er ligeså friske som mig selv.

I løbet af samtalen lytter Pernille interesseret og skriver detaljeret ned på det røde hjerte, som personalet har klippet ud af pap til at skrive alle beboernes svar på. Snakken giver anledning til, at Pernille lover fremover at arrangere særlige frokoster i ny og næ, hvor Alice kan spise sammen med de beboere, der er mest friske.

Hvad er vigtigt for dig?-dag 2017

‘Vi tror, vi ved, hvad der er vigtigt for dem’
Hvad er vigtigt for dig?-dagen handler om at spørge ind til, hvad der er vigtigt for borgerne, frem for hvad de fejler. Sønderhaven Plejecenter mener, at dagen passer godt ind i den måde, medarbejderne bestræber sig på at agere i dagligdagen.

– Dagens budskab ligger i fin forlængelse af det, vi arbejder med til daglig. Vi tænker i kærlighed gennem omsorg og nærvær. Vi kender beboernes vaner og rutiner, og vi har en fin fornemmelse for, hvad der er vigtigt for hver enkelt. Men vi må vedblive at være nysgerrige og hele tiden sætte vores forståelse på prøve, siger Pernille Stendys Hoffmann.

De røde hjerter med beboernes svar skal fremover hænge i personalestuen til daglig påmindelse. Personalet oplever, at spørgsmålet ’Hvad er vigtigt for dig?’ skaber en ny indgang til dialogen med borgerne og bringer nye indsigter.

– Mange af beboerne siger, at familien er det vigtigste. Det er en god indsigt for mig, som jeg kan bruge, hvis de en dag er i dårligt humør. Så kan det måske hjælpe på humøret, hvis jeg snakker med dem om deres familie. Der var også en beboer, som nævnte fred i verden, hvilket overraskede mig. Jeg vidste ikke, at hun var så optaget af globale forhold. Men nu ved jeg, at et af vores samtaleemner fx kan være fredsskabende operationer rundt om i verden, siger sosu-assistent Mette Elberg, sosu-assistent på Sønderhaven Plejecenter.

Hele verden spørger ‘Hvad er vigtigt for dig?’

Mange svar handler om jordnære ting
Lundehaven Plejecenter i Ballerup betragter også dagen som en øvelse i at komme i dialog med beboerne på en anden måde, end man plejer. Her har man i dagens anledning bestilt en kage med Hvad er vigtigt for dig?-logoet trykt i marcipan – for hvis der er noget, alle kan blive enige om er vigtigt, så er det kage.

Hurtigt stimler beboerne sammen og finder deres plads ved det lange bord. Små sedler med beboernes svar er spredt ud over bordet, og på væggen hænger et stort rødt hjerte.

– Kage samler folk, og for mig er socialt samvær og fællesskab meget vigtigt. Der skal ske noget, og jeg kan godt lide ind imellem at komme ud af huset. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at komme en tur i Tivoli eller på Bakken, siger 86-årige Evelynn, der får æren af at skære kagen for.

Under den daglige morgenpleje har personalet på Lundehaven Plejecenter spurgt alle beboerne om, hvad der er vigtigt for dem hver især. Her har man også oplevet, at dagen har medført nye indsigter.

– Vi er blevet overraskede og har fået svar, vi ikke forventede at få. Man går måske og tror, at de vil svare noget stort og fancy, som vi ikke kan imødekomme – men i virkeligheden har langt de fleste svar handlet om nære relationer og ganske jordnære ting. Der var fx en beboer, som svarede, at kaffe er vigtigt for hende. Det er jo et beskedent ønske, som vi nemt kan opfylde, siger Birgit Clausen, afdelingssygeplejerske på Lundehaven Plejecenter.

Der var dog også beboere, der nævnte skolegang til alle børn i verden, afskaffelse af fattigdom – og fred i verden, som eksemplet tidligere i artiklen. Selvom personalet ikke kan opfylde sådan nogle ønsker, er svarene vigtige, fordi de bidrager med viden om beboernes værdier.

Personalet på Lundehaven Plejecenter vil kategorisere svarene fra Hvad er vigtigt for dig?-dagen, så de får et overblik og en viden om, hvad der er vigtigt for beboerne.

Holbæk Sygehus spurgte ‘Hvad er vigtigt for dig?’

‘Beboeren kunne mere, end vi troede’
Dagen har også været en øjenåbner i forhold til beboernes evner. Birgit Clausen nævner et eksempel med en dement borger på plejecentret, som personalet på forhånd ikke ville have troet var i stand til at skrive ned, hvad han synes er vigtigt. Denne dag var det tilfældigvis en elev, der varetog borgerens morgenpleje, og eleven havde ikke på samme måde et forhåndskendskab til borgeren som det øvrige personale.

Derfor lagde eleven – ligesom hos de øvrige borgere – et postkort og forklarede ham grundigt, at han skulle skrive ned, hvad der var vigtigt for ham. Da eleven efter kort tid kom tilbage, havde borgeren noteret tre meget konkrete ting på postkortet: Ægteskab, motion og god mad.

– Det var en stor overraskelse for alle. Vi havde slet ikke forventet, at han kunne. Det er blot et eksempel på, hvorfor det er sundt ind imellem at tage kitlen af og være nysgerrig på andet end plejen, fordi man netop får nye indsigter og et indblik i mennesket bag. Det synes jeg generelt, vi er gode til, men på en dag som denne har vi selvfølgelig endnu mere fokus på det, siger Birgit Clausen.

Deltag i Danmarks største konference om patientsikkerhed i kommunerne

27. juni 2017

Nyheder