2 dage
5 sessioner
4 workshops

Onsdag den 1. november

08.15-09.15: Registrering og morgenmad

09.15-09.25: Velkomst
– Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

9.25-9.55: Patientsikkerhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
– Katrine Ring, kontorchef, Afdelingen for Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Det kommunale sundhedsvæsen befinder sig i en brydningstid. I juni fremlagde Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20 anbefalinger, der vil krystallisere sig til politiske beslutninger i løbet af efteråret. Katrine Ring skitserer udfordringer og løsninger i forhold til at skabe et stærkt nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

9.55-10.30: Den ældre medicinske patient – Nye udfordringer for sundhedsvæsenet
– Carsten Hendriksen, seniorforsker, pensioneret overlæge, dr. med

De teknologiske, medikamentelle og plejemæssige muligheder og tilbud til ældre medicinske patienter er intensiveret gennem mange år. Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er samtidig udbygget gennem diverse sundhedsaftaler. Alligevel er der et forbedringspotentiale.

10.30-11.00: Pause

11.00-12.30: Formiddagssessioner
Vælg én af 5 nedstående sessioner

12.30-13.30: Frokost

13.30-15.00: Eftermiddagssessioner
Vælg én af 5 nedstående sessioner

15.00-15.20: Pause

15.20-16.00: Sikkerhed og sammenhæng på vinger
– Johnnie Müller, sikkerhedschef, Københavns Lufthavn

Hvordan skaber vi et sikkerhed og sammenhæng i det nære sundhedsvæsen med borgeren i centrum? Inspiration kan findes udenfor sundhedsvæsenet.

Johnnie Müller fortæller, hvordan Københavns Lufthavn arbejder systematisk med sammenhæng, sikkerhed og service i sikkerhedskontrollen, som netop er blevet kåret til den bedste i verden.

16.00-16.10: Tak for i dag

Session A: Samlerapportering - Sådan skaber du læring af UTH'er

Hør om 10 kommuners erfaringer med, hvordan samlerapportering af utilsigtede hændelser bidrager til bedre patientsikkerhed og læring.

>>> Læs mere om sesssionen

Session B: Samskabelse med borgeren

Bliv klogere på muligheder og udfordringer, når løsninger og mål samskabes med borgeren.

>>> Læs mere om sessionen

Session C: Fejl er noget, vi taler om

Hør hvordan man skaber en sund og moden fejlkultur, der ikke afhænger af den enkelte medarbejders mod til at stå frem.

>>> Læs mere om sessionen

Session D: Forbedringsarbejde i praksis

Med afsæt i erfaringerne fra I sikre hænder få du viden om, hvordan du i praksis skaber forbedringer i plejen og behandlingen.

>>> Læs mere om sessionen

 

Session E: Sikker sammenhæng for borgernes skyld

Få indblik i metoder til at skabe sikker sammenhæng på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet.

>>> Læs mere om sessionen

Torsdag den 2. november

Vælg én af 4 heldagsworkshops, som varer fra kl. 9.00-16.00.

Workshop 1: Forbedringsarbejde - Rammer og redskaber

Dyk ned i værktøjskassen med forbedringsmodel, PDSA’er og tidstro data – og skab reelle forbedringer for borgerne.

>>> Læs mere om workshoppen

Workshop 2: Væk fra skrivebordet! Forbedringsledelse i praksis

Få opdateret din ledelsesramme, -tænkning og -praksis til det nye kvalitetsprogram, som Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL er ved at lægge rammerne for.

>>> Læs mere om workshoppen

Workshop 3: Brug af UTH'er på tværs af sektorer

Lær hvordan utilsigtede hændelser kan bruges i arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed på tværs af sektorer.

>>> Læs mere om workshoppen

Workshop 4: Studiebesøg: Sådan skaber Sønderborg forbedringer i ældreplejen

Kom med ud og oplev forbedringsarbejdet i ældreplejen i Sønderborg Kommune i forbindelse med projektet I sikre hænder.

>>> Læs mere om workshoppen

Jens Christian Reventlov

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

T

(+45) 20114899

Læs mere her