Q&A vedr. International Forum Copenhagen 2023

Hvad er International Forum?
International Forum on Quality & Safety in Healthcare er den centrale internationale konference for kvalitets-, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde. Både det internationale og det danske patientsikkerhedsarbejde har de seneste 25 år i høj grad udviklet sig i dette regi. Nye tendenser inden for kvalitet og patientsikkerhed diskuteres og defineres her, og konferencerne fungerer som et fælles internationalt reference- og mødepunkt.

Konferencen afholdes en gang om året i skiftende europæiske byer og en gang om året i Asien.

Hvem er arrangør af konferencen?
Det er Institute for Healthcare Improvement (IHI) og BMJ, der står bag konferencen, uanset hvilket land den afholdes i. Dansk Selskab for Patientsikkerhed indgår i et strategisk partnerskab med IHI, der står som en af de to arrangører bag konferencen.

Hvor og hvornår afholdes International Forum Copenhagen 2023?
International Forum afholdes i Bella Centeret i København den 15.-17. maj 2023.

Hvad koster det at deltage i konferencen og hvor tilmelder jeg mig?
Prisen for at deltage i konferencen afhænger af om du deltager én dag, to dage eller tre dage. Der er desuden mulighed for at opnå forskellige former for rabat. Du kan finde information om priser og rabatter på BMJ’s hjemmeside, hvor tilmeldingen til konferencen også vil være at finde (forventeligt 21. september 2022). Det er endnu ikke muligt at se priserne for konferencen i København i 2023, men BMJ’s hjemmeside om International Forum i København vil løbende blive opdateret med priser mv.

Hold dig opdateret på hjemmesiden for International Forum Copenhagen 2023

Hvad får vi ud af at være med til konferencen?
Den seneste internationale viden om kvalitet, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde.
En anerkendt platform og mulighed for at bringe den seneste danske viden ud til resten af verden.
En platform til at fortælle om jeres arbejde og dagsordener.
Et internationalt netværk.

Hvem deltager i konferencen?
Sundhedsprofessionelle, kvalitets- og forbedringsmedarbejdere, ledere på alle niveauer. Særligt mange deltager fra europæiske lande og USA, men også fra resten af verden.

Typisk deltager mere end 3.000 mennesker fra mere end 70 forskellige lande. Der er altid mange danskere, og der vil naturligvis være ekstra mange danske deltagere, når konferencen afholdes i København.

Hvor mange danskere plejer at deltage i konferencen?
Der er ofte mere end 200 danske deltagere ved de europæiske udgaver af International Forum. Da International Forum skulle afholdes i København i 2020 var der tilmeldt knap 1.200 danske deltagere.

Hvilken rolle har den danske programkomité?
I det pågældende værtsland etableres en Programme Advisory Committee (PAC), der udelukkende fungerer som idégenerator og sparringspartner. Programkomitéens rolle er at komme med idéer til konferencen og virke som ambassadør. PAC er ikke arrangør af konferencen og står ikke for udvælgelse af indsendte abstracts.

Se medlemmerne af den danske programkomité

Lars Gaardhøj, formand for PS!, står i spidsen for den danske programkomité, der den 25. august 2022 mødtes for første gang.  Læs hvordan PS!’ bestyrelse bidrager til at udvikle International Forum

Konferencen har også en international Programme Advisory Committe, som har til opgave at sikre kontinuitet mellem konferencerne i de forskellige lande og samtidig sørge for at konferencen bringer nye emner op.

Se medlemmerne af den internationale Programme Advisory Committe

Hvilken rolle har Dansk Selskab for Patientsikkerhed?
PS! faciliterer møderne med programkomitéens danske medlemsorganisationer, hvor formanden for PS!, Lars Gaardhøj, samtidig er formand. Selskabet er hverken arrangør eller ansvarlig for det endelige program.

Hvordan kan I fortælle om jeres arbejde på International Forum?
En central del af konferencen er mulighederne for at få optaget præsentationer eller posters. Det er en mulighed for at vise danske initiativer, projekter og tiltag frem på konferencen. BMJ har en ekspertgruppe til at screene og udvælge de mest relevante forslag til præsentationer og posters til konferencen.

Hvad er tidsplanen for indsendelse af forslag til præsentationer og posters?
Den 24. august 2022 var der deadline for at indsende abstracts til Call for Speakers

Frem til den 7. december 2022 kan du indsende abstracts til Call for Posters

BMJ’s hjemmeside om International Forum Copenhagen vil løbende blive opdateret med information, herunder information om processen for abstracts. Se mere på ovenstående links.

Hvordan kan PS! hjælpe mig med mine abstracts?
Det er PS!’ ambition at International Forum 2023 bliver et udstillingsvindue for patientsikkerheds- og forbedringsarbejde fra det danske sundhedsvæsen. PS! og PAC har ikke indflydelse på hvilke abstracts, der bliver accepteret til konferencen, men vi vil gerne understøtte at flest mulige abstracts bliver optaget som præsentationer eller posters på konferencen. PS! afholder derfor to virtuelle workshops, hvor der vil være mulighed for at få inspiration til at færdiggøre abstracts til Copenhagen 2023.

Workshoppene afholdes:

 

Hvem afgør hvad der skal med på konferencen?
BMJ og Institute for Healthcare Improvement (IHI) er arrangører af konferencen, og proceduren for forslag og ansøgninger/abstracts er den samme, som når International Forum finder sted uden for Danmark.

Hvordan får man en exhibition stand med på konferencen?
Hvis du ønsker en exhibition stand skal du kontakte BMJ’s salgsafdeling: Andy Josephides

Hvordan kan jeg kontakte PS! hvis jeg har flere spørgsmål om International Forum?
Du er altid velkommen til at skrive til os på internationalforum2023@patientsikkerhed.dk 

Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, webinarer, videokonferencer, virtuelle arrangementer, uddannelser og kurser

T

(+45) 29701981

Læs mere her

Jens Christian Reventlov

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

T

(+45) 20114899

Læs mere her