Sikre Fødsler

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Danske Regioner stod bag projektet Sikre Fødsler, som foregik i periode 2012-2014. Her arbejdere alle fødeafdelinger i Danmark for at nedbringe antallet af børn, der bliver født med iltmangel.

Baggrunden for projektet var, at ud af de cirka 60.000 årlige fødsler i Danmark blev 500-700 børn født med iltmangel. I 10 af disse tilfælde fik barnet alvorlige skader. Med Sikre Fødsler arbejdede fødeafdelingerne med fire pakker, som i punktform beskriver sikkerheden omkring forskellige faser i fødselsforløbet.

Ved projektets afslutning var ni af de 23 fødesteder nået i mål med alle fire pakker, mens seks fødesteder har opfyldt tre af pakkerne. Fødeafdelingerne på Hvidovre, Herlev, Holbæk og Aalborg har ser tendenser til, at der bliver længere mellem børn, der fødes med tegn på iltmangel.

Rapport med erfaringer fra projektet

Artikel fra BMJ Quality & Safety: Successfully reducing newborn asphyxia in the labour unit in a large academic medical centre: a quality improvement project using statistical process control (kræver login)

Rikke Hollesen

Chefkonsulent / Senior Advisor

Patientsikkerhed, forbedringsarbejde i social- og sundhedsvæsenet på medarbejder-, team- og lederniveau

T

(+45) 29103313

Læs mere her