Forbedringsledelse

PS!mprove tilbyder et intensivt 8-ugers forløb for mellem- og teamledere, der skal stå i spidsen for kvalitets- og forbedringsarbejde tæt på patienten og borgeren.

Tilmelding:

Hold 2, start november 2018

Hold 3, start februar 2019

Hold 4, start august 2019

 


Hør, hvad nogle af deltagerne på Forbedringsledelseuddannelsen har fået ud af forløbet.

Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med forbedringer. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Med det nye nationale kvalitetsprogram står sundhedsvæsenet over for store forandringer i de kommende år. Hvis omstillingen lykkes, betyder det en helt ny måde at arbejde med kvalitet på, som kan ændre sundhedsvæsenet fundamentalt. Det nationale kvalitetsprogram rummer nytænkning og har potentiale til at reformere sundhedsvæsenet, så det bliver mere sikkert, effektivt, samarbejdende, økonomisk bæredygtigt og mere centreret om borgernes, patienternes og de pårørendes behov. En sådan stor forandring kan kun lykkes, hvis sundhedsvæsenets ledere står i spidsen for den.

Uddannelsesforløb

PS!mprove tilbyder et intensivt 8-ugers forløb for mellem- og teamledere, der skal stå i spidsen for kvalitets- og forbedringsarbejde tæt på patienten og borgeren. Forløbet er opdelt i tre moduler, der hvert indeholder et læringstræf samt en mellemliggende periode med hjemmearbejde i form af konkrete praktiske øvelser i eget ledelsesområde.

Metoderne er internationalt anerkendte, og anvendt bredt i det danske sundhedsvæsen.

Hjemmearbejdet tager udgangspunkt i en konkrete problemstilling eller arbejdsgang fra det ledelsesområde som deltageren ønsker at forbedre. En hjemmeopgave kan f.eks. være at udarbejde en arbejdsgangsanalyse eller udføre egne PDSA-afprøvninger. Gennem hele forløbet danner deltagernes egne cases udgangspunkt for drøftelser og læring i hele forløbet.

Der starter hold forår og efterår.

Målgruppe:
Forløbet henvender sig til ledere med daglig driftsansvar i regioner og kommuner, som ønsker at forbedre deres kompetencer i at facilitere forbedringsarbejde. Deltageren kan forvente at bruge ca. en halv dag om ugen til øvelser og forberedelse. Ingen forudgående viden eller erfaring med forbedringsmetoder er nødvendig for deltagelse.

Pris:
9.500 kr. ex moms

Tilmelding:

Hold 2, start november 2018

Hold 3, start februar 2019

Hold 4, start august 2019

Simon Tulloch

Chefkonsulent

Senior Advisor

T

(+45) 20204392

Læs mere her