Mental sundhed for sundhedsprofessionelle

I sundhedsvæsenet kommer man som medarbejder ud for mange intense oplevelser og situationer, der handler om liv og død. Det kan medføre stor mental belastning, der kan føre til dårlig trivsel blandt medarbejderne, sygefravær, personaleflugt og risiko for patientsikkerheden.

Projektet Mental sundhed for sundhedsprofessionelle har derfor til formål at styrke den mentale sundhed hos medarbejdere i sundhedsvæsenet og give sundhedsprofessionelle bedre redskaber til at klare de psykiske belastninger, som jobbet kan indebære.

Målet er, at sundhedspersonalet oplever en mere åben og empatisk kultur, der medvirker til at fremme mental sundhed og øger tryghed og psykologisk sikkerhed. Projektet vil især fokusere på at skabe konkret viden og træning helt ude i frontlinjen samt en kultur blandt ledere og medarbejdere, som muliggør, at omsorg for og samtaler med hinanden om de svære ting bliver en del af dagligdagen.

Projektet er et samarbejde mellem Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital, CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation – og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Det er muliggjort af en bevilling fra Velliv Foreningen.

1. oktober 2021 går projektet for alvor i gang

Parallelt med forberedelsen af projektet er COVID-19-epidemien som bekendt tiltaget. Det har selvsagt påvirket de konkrete muligheder, som de sundhedsprofessionelle har haft til at deltage i undervisning og træning i relation til projektet. Det har betydet, at mange planlagte aktiviteter i projektet er blevet udskudt, eller ikke har kunnet – og ikke kan – gennemføres som planlagt.

På den samlede baggrund har vi i dialog med pilotafdelingen og Velliv Foreningen besluttet at udskyde projektstarten til 1. oktober 2021. I samarbejde med afdelingen vil vi i tiden op til den nye projektstart holde ”flammen tændt” med forskellige aktiviteter, fx supplerende digital undervisning og defusing af særligt udsatte grupper.

Mental sundhed under COVID-19

Pernille Cedergreen: “As a leader of a multidisciplinary clinical team, I have always been aware of the psychological impact of delivering critical healthcare on the wellbeing of my team. However, the COVID-19 crisis has added significantly to this. In the last year, I have seen how staff, who already work in highly challenging circumstances, have had an extra layer of complexity added both to their work, and their private lives. Although this is deeply concerning for me as a leader, I have tried to find positives, and look for opportunities.”

This blog is based on a conversation between Pernille Cedergreen (Chief Physician, Dept. for Anesthesia, Surgery and Intensive Care, Herlev & Gentofte Hospital, Copenhagen) and members of the MeSu (Mental sundhed for sundhedsprofessionelle) project.

Read the blog: Without a psychologically safe and healthy workforce, excellent health care is not possible

Blog on IHI webpage: Developing an Evidence-Based Approach to Support the Mental Health of Health Care Professionals

Nyt initiativ skal styrke den mentale sundhed blandt medarbejderne

Pressemeddelelse: Med en bevilling fra Velliv Foreningen på to mio. kr. starter et nyt samarbejde, der skal give sundhedsprofessionelle bedre redskaber til at klare de psykiske belastninger, som jobbet kan indebære.

Mental wellbeing of healthcare professionals

The aim of the project is to improve the patient safety culture and the psychosocial work environment in the Anaesthetic, surgery and intensive care department of an hopsital in the capital region of Denmark.

We aim to achieve this by developing a coherent set of guidance and instructions, along with concrete tools to prevent and reduce the degree and duration of mental strain when it occurs for the healthcare professionals working in the department.

Download the project description

Støtte til projektets faser

Projektets fase 1 bestod i litteraturgennemgang og nedsættelse af en udviklingsgruppe, med det samlede formål at udvikle et generelt koncept med handlinger til at forebygge og reducere mentale belastninger hos sundhedsprofessionelle.

Helsefonden har støttet fase 1 med 220.000 kr., mens Velliv Foreningen støtter fase 2 med knap 2 millioner kroner.

Jacob Nielsen

Konsulent, overlæge / Advisor, Med.Sc.D.

Patientsikkerhed i praksis, Mental sundhed for sundhedsprofessionelle

T

+45 22 15 09 18

Læs mere her

Simon Tulloch

Chefkonsulent / Senior Advisor

Patientsikkerhed og forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet med fokus på psykologisk sikkerhed og forandringspsykologi

T

(+45) 20204392

Læs mere her