I projekt Sikker Sammenhæng er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital gået sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Det skal ske ved at udvikle en samarbejdsmodel til tværsektoriel koordinering af forløb for ældre over 65 år mellem Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Målene er at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering samt at mindske akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser.

Projekt Sikker Sammenhæng finder sted i perioden 2016-2018. I 2017 omhandler projektet borgere, der udskrives til de midlertidige døgnpladser i Københavns Kommune og i 2018 inddrages borgere, som udskrives til plejecentre og hjemmepleje.

Projekt Sikker Sammenhæng er finansieret af satspuljemidler.

Erfaringsopsamling

Vi har samlet metoderne samt erfaringerne fra projektet i en rapport, der er udkommet i begyndelsen af april 2019. Målgruppen er alle, der ønsker viden om, hvordan der kan etableres gode sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

20 læringstræf senere

To år og 20 læringstræf senere har projektet Sikker Sammenhæng nået sin afslutning. Undervejs har ansatte fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Københavns Kommune fået større forståelse for hinandens arbejdsgange og styrket patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Sikker Sammenhæng anvender succesfulde metoder

Til at afdække uhensigtsmæssige forløb for borgerne og udvikle løsninger anvender Sikker Sammenhæng forbedringsmodellen – som er en internationalt anerkendt metode til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed – samt et tværsektorielt læringsnetværk.

Derudover bygger Sikker Sammenhæng videre på erfaringerne fra projekt Sikkert Patientflow, som foregik på 12 sygehuse i perioden 2014-2015. Målet var at give indlagte patienter på sygehusene sikre og sammenhængende behandlingsforløb uden unødig ventetid.

"Sundhedsvæsenet skal være sikkert og sammenhængende"

Mange borgere oplever, at skift i sektor har stor betydning for deres sikkerhed og tryghed. Derfor vil Dansk Selskab for Patientsikkerhed i de kommende år arbejde endnu mere på tværs af sektorer for at finde metoder og redskaber, der skaber et sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen for patienterne.

Det skriver Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, i sit blogindlæg om, hvordan vi skaber et sundhedsvæsen uden siloer.

Q&A om Sikker Sammenhæng

Hvad er formålet med projektet?
Grundlæggende er formålet at skabe bedre forløb for borgerne. Særligt for ældre patienter.

Hvordan opnår man det helt konkret?
Det sker ved at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering og ved at undgå akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser. De konkrete løsninger skal findes ved hjælp af analyser af arbejdsgange og internationale og nationale erfaringer.

Hvad er det nye?
Det nye er, at man afprøver tavlemøder i begge sektorer og tværsektorielle kapacitetskonferencer. Derudover skaber projektet en mulighed for strukturel koordinering på tværs af sektorer.

Hvad er tankegangen bag projektet?
Ideen er at anvende de forbedringsmetoder, som med succes har været anvendt i andre patientsikkerhedsprojekter, f.eks. Sikkert Patientflow og I sikre hænder.

Hvilke personalegrupper er med i projektet?
Læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, sosu-hjælpere, fysio- og ergoterapeuter og mange andre.

Hvem står bag projektet?
Sikker Sammenhæng er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sikker Sammenhæng-deltagere gik I patientens fodspor: “Vi skal huske nærværet”

16. august 2017

“Hvad skal jeg bruge klokken til?” “Hvornår får vi mad?” Sådan nogle enkle spørgsmål trængte sig på, da to deltagere fra projektet Sikker Sammenhæng var med på sidelinjen af et forløb, hvor en patient skulle udskrives fra hospitalet til rehabiliteringscentret. Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Anne Sjögren befinder sig på hjerteafdelingen på Bispebjerg […]

Læs mere

Projekt Sikker Sammenhæng skudt i gang med læringstræf

19. januar 2017

Der blev udvekslet erfaringer fra hverdagen og skabt netværk på tværs af sektorer, da personale fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital mødtes med medarbejdere fra Københavns Kommunes rehabiliteringscentre til det første læringseminar i projektet Sikker Sammenhæng. Af Julie Kofoed, journalist, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sikker Sammenhæng er et nyt fælles innovationsprojekt mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, […]

Læs mere

Nyt projekt skal skabe Sikker Sammenhæng for ældre – mellem hospital og kommune

10. januar 2017

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Kommune og Dansk Selskab for Patientsikkerhed indleder i 2017 et fælles samarbejdsprojekt, der med fokus på den ældre borger skal nedbringe ventetiden på udskrivelse fra hospitalet og reducere antallet af akutte genindlæggelser. Hvert år bliver op mod 2.500 ældre over 65 år udskrevet fra et hospital til rehabilitering i Københavns […]

Læs mere