PS! tager patientsikkerhedsbrillerne på til Folkemødet 2024 og drøfter: patientens ansvar i mødet med sundhedsvæsenet og betydningen af restordre på medicin

Hvordan vi skaber større patientsikkerhed, spreder PS! budskaber om på Folkemødet 2024. PS! har samlet prominente aktører inden for sundhedsområdet til at debattere patientens ansvar i mødet med sundhedsvæsenet og betydningen af restordre på medicin.

Siri, Inge og Maria fra PS! har taget patientsikkerheds-solbrillerne på og er klar til at møde borgere, politikere og organisationer på Folkemødet til en snak om, hvordan vi skaber større patientsikkerhed.

Når kalenderen viser den 13.-15. juni er Dansk Selskab for Patientsikkerhed som vanligt at finde på Folkemødet på Bornholm. Her tager vi patientsikkerhedsbrillerne på (helt bogstaveligt talt – vi pynter os med solbriller med skriften “På med patientsikkerhedsbrillen”) og sørger for at sprede budskaber om, hvordan vi skaber større patientsikkerhed til borgere, politikere og aktører inden for sundhedsområdet.

PS! håber at møde en masse af jer i Det Fælles Sundhedstelt på Kæmpestranden (J50), hvor vi har en stand fredag og lørdag mellem kl. 9.00-12.30. Kom og spis en kanelsnegl og drik en kop kaffe med os, mens du tester din viden om patientsikkerhed i vores quiz.

I standen tager vi også en snak om vores nye guide ”Din næste samtale med sundhedsvæsenet kan redde dit liv – tag ordet!”, som hjælper patienter og borgere med at forberede sig inden, tage ordet under og følge op efter samtaler i sundhedsvæsenet, så de får et trygt og smidigt forløb i sundhedsvæsenet, hvor de får stillet den rigtige diagnose og kan komme i behandling hurtigst muligt. Her kan du også møde Emil Maischnack Jensen, der som patient har været med til at udvikle guiden.

Derudover er PS! arrangør af 2 debatter – én i Det Fælles Sundhedstelt og én i Danske Regioners telt – og stiller derudover op med direktør Inge Kristensen som debattør i 3 debatter.

Læs om guiden ”Din næste samtale med sundhedsvæsenet kan redde dit liv – tag ordet!”

Din næste samtale med sundhedsvæsenet kan ændre dit liv – har du som patient et ansvar? – fredag kl. 15:00-15:45 i Det Fælles Sundhedstelt (J50) på Kæmpestranden

Mødet med en læge eller sundhedsperson består i et samarbejde. I har gensidigt brug for informationer fra hinanden for at komme frem til den rigtige diagnose, pleje og behandling. Det er derfor vigtigt, at patienten ud over at lytte også tager ordet.

Kan det virkelig være rigtigt, at patienten har et ansvar i mødet med sundhedsvæsenet? Burde sundhedspersonen ikke være ansvarlig for, at alle relevante informationer kommer frem for at hjælpe patientens bedst muligt? Skal vi som borgere til at uddannes til at være patienter?

I debatten diskuterer vi patientens rolle og ansvar i mødet med sundhedsvæsenet. Kom og deltag i debatten – og få fif med hjem til dit næste møde med sundhedsvæsenet – det kan ændre dit liv.

Deltagere i debatten:

  • Camilla Rathcke, formand, Lægeforeningen
  • Kristina Robins, 2. næstforkvinde, Dansk Sygeplejeråd
  • Klaus Lunding, formand, Danske Patienter
  • Emil Maischnack Jensen, patient

Moderator:
Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Se debatten på Folkemødets hjemmeside

Hvad sker der, når du ikke kan få din medicin, fordi den er i restordre? – lørdag kl. 13.15-14.00 i Danske Regioners telt (F8)

”Din medicin er i restordre”. Denne sætning optræder oftere og oftere, når du står på apoteket, og betyder, at du ikke kan få din medicin. Restordre på medicin kan påvirke patientens sikkerhed, da patientens behandlingseffektivitet bliver påvirket og kan resultere i forværring af symptomer, tilbagefald af sygdom eller opståen af komplikationer.

At et lægemiddel er i restordre er desuden tidskrævende for patienten, lægen og apoteket og kan skabe unødigt spild. Ved restordre af et lægemiddel skal en læge typisk kontaktes igen, og der bruges ekstra tid på at finde alternative præparater.

I debatten diskuterer vi betydningen for patienten, lægen og apoteket, der er involveret i medicinprocessen, og mulige tiltag, der kan lette arbejdet, styrke patientsikkerheden og minimere spild.

  • Lars Gaardhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, 2. næstformand for Danske Regioner
  • Jesper Gulev Larsen, formand, Danmarks Apotekerforening
  • Mette Bryde Lind, direktør, Gigtforeningen
  • Gunver Lillevang, praktiserende læge i Roskilde og PLO’s repræsentant i Lægeforeningens bestyrelse
  • Emil Maischnack Jensen, patient

Moderator:
Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Se debatten på Folkemødets hjemmeside

PS! med i debatter om sikkerhed i det nære sundhedsvæsen, apps til patientbehandling og tillid til sundhedsapps

Direktør Inge Kristensen deltager som debattør i 3 andre debatter på Folkemødet – se oversigten over dem her:

“Er apps noget, du taler med din læge om?” – torsdag den 13. juni kl. 17.15-18.00 hos MedCom (J22)
Mon apps i fremtiden bliver anbefalet af din praktiserende læge som en del af din behandling – på samme måde som medicin, behandlinger og livsstilsændringer? Med udgangspunkt i projektet Apps i Almen Praksis debatteres mulighederne og udfordringerne ved at bruge apps til direkte patientbehandling på anbefaling af den praktiserende læge. Fx hvordan udvælges og kvalitetssikres kliniske apps, så der er tryghed i at anbefale og bruge dem?

Se debatten på Folkemødets hjemmeside
“Sikkerhed i det nære sundhedsvæsen” – fredag den 14. juni kl. 10.30-11.15 i Sundhedsmyndighedernes telt 2 (J33)
Den stigende digitalisering af sundhedssektoren åbner for nye og spændende muligheder, hvor patienter kan modtage behandling og pleje i trygge rammer derhjemme. Sundhedsdatastyrelsen har samlet en række eksperter og interessenter på området for at udforske og diskutere, hvordan vi bedst sikrer patienternes data og privatliv, når behandlingen foregår udenfor traditionelle sundhedsfaciliteter. Hvordan sikrer vi, at et mere lokalt sundhedsvæsen ikke bliver et mere usikkert sundhedsvæsen?

Se debatten på Folkemødets hjemmeside
“Kan vi have tillid til en sundhedsapp?” – lørdag den 15. juni kl. 09.30-10.30 hos Teknologisk Institut (F17)
Kan du have tillid til, at de data, du dagligt genererer gennem dine forskellige sundheds-apps og andre apps, bliver brugt til at forbedre din sundhed? Hvilke apps bruger hvilke data? Hvilke apps kan anbefales, og hvorfor? Hvordan bliver vi i det hele taget bedre til at anvende borgerskabte data til udviklingen af sundhedsløsninger, der kan forbedre vores sundhed?

Borgerskabte data er i stor vækst. Men hvordan kan vi udnytte det til formål, der kommer borgerne til gavn og uden at kompromittere borgernes privatliv og retssikkerhed? Vi har inviteret en række eksperter med stor viden og forskellige indsigter på området, og vi har bedt dem om at debattere vores brug af internettet til søgninger på sygdomsymptomer og sundhedsråd, den stigende anvendelse af borgerskabte data i sundheds-apps og andre digitale sundhedsservices, og ikke mindst vores tillid til disse apps.

Se debatten på Folkemødets hjemmeside