Kursus i Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM)

PS!mprove udbyder kursus i Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM)

Formål
Formålet med kurset er at deltagerne lærer at anvende FRAM.

FRAM er en metode til at forstå det daglige arbejde som det faktisk udføres i al sin kompleksitet i sundhedsvæsenet.

Kurset baserer sig på forskning og faglitteratur samt erfaringer opnået med metoden FRAM i Region Syddanmark i de seneste 7 år. Metoden er udviklet af professor Erik Hollnagel og er en internationalt anerkendt metode, der bruges i en bred vifte af industrier og organisationer i og udenfor sundhedsvæsenet.

Målgruppe
Medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet der ønsker at forstå, hvorfor utilsigtede hændelser kan ske selvom der ikke er sket en fejl, og hvordan arbejdet kan understøttes, så endnu flere ting går godt. Målgruppen er eks. riskmanagers, risikomanagere, risikoansvarlige, kvalitetskoordinatorer, konsulenter, ledere og klinisk personale, der arbejder med at øge patientsikkerheden i de daglige rutiner.

Efter forløbet har deltagere
Fået en indsigt i den forståelsesrammen vedr. komplekse systemer og FRAM. En forståelsesramme som relaterer sig til det daglige arbejde – det som normalt går godt – og fokuserer på de tilpasninger der er nødvendige for at nå et acceptabelt resultat.

Lært at anvende metoden, Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM) til at beskrive og forstå hvordan det daglige arbejde faktisk udføres og under hvilke vilkår.

Lært at anvende metoden, Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM) til at beskrive og forstå hvordan det daglige arbejde faktisk udføres og under hvilke vilkår.

Pris for deltagelse i kurset i Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM) kr. 5.900 kr. ex moms og dækker

  • 3 kursusdage inkl. forplejning
  • Kursusmateriale

Næste hold starter i september 2021

Læs mere og tilmeld dig