PSugen 2017

I samarbejde med bestyrelsen markerede Dansk Selskab for Patientsikkerhed #PSugen i 2017 ved at sætte fokus på følgende fem temaer i relation til patientsikkerhed: Medicinfejl, Dialog, Pårørende, Tryksår og Psykiatri.

Find mere om