Det patientcentrerede sygehus

Undersøgelsen belyser patienters ople­velse af indlæggelsen med særligt fokus på inddragelse, patientadfærd samt patienters holdninger til eget ansvar og præferencer i forhold til at blive inddraget. Undersøgelsen afdækker endvidere patienternes holdninger til sundhedsvæsenet i et bredere perspektiv. Der foreligger en kommentarsamling med patient-input til undersøgelsen.

Udgivelsesår:
2016

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden
Det patientcentrerede sygehus

Forord

Vi ved, at involverede patienter er med til at skabe et mere sikkert sundhedsvæsen, og vi ved, at
patienter, der er velinformerede, ofte træffer andre valg, end de, de sundhedsprofessionelle havde
forventet. Derfor har der gennem en årrække været opmærksomhed på, at sundhedsvæsenet i højere grad skal tage udgangspunkt i patienters og pårørendes viden, behov og ønsker.

Hej Sundhedsvæsen, et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, arbejder i høj grad også på denne dagsorden. Vores vision er at skabe et sikkert sundhedsvæsen, som patienter og pårørende oplever som imødekommende, tilgængeligt og til at tale med.

Hej Sundhedsvæsen har derfor fået gennemført denne undersøgelse af indlagte patienters
oplevelser, roller og holdninger. DEFACTUM har stået for undersøgelsen og analysen. 1158 nyligt
indlagte patienter har svaret på spørgsmål om indlæggelsen og særligt om deres inddragelse, deres
egen adfærd og deres præferencer.

Undersøgelsen dokumenterer, at der endnu er et stykke vej til målet i forhold til at have et sundhedsvæsen, hvor patienterne oplever, at deres behov er det primære omdrejningspunkt for behandling og tilrettelæggelse af forløbet.

55 % af patienterne oplever, at sundhedsvæsenet i høj grad er til for dem som patienter. Desværre betyder det jo omvendt, at der er 45 %, som ikke synes, det er tilfældet. Det, mener vi, er alvorligt. Det kalder på, at der bliver sat mere fart på at realisere den overordnede dagsorden.

Langt de fleste patienter (9 af 10) ønsker indflydelse på beslutninger om pleje og behandling, men betydeligt færre oplever reelt at blive inviteret med, når der træffes beslutninger.

Undersøgelsen viser, at det især er kvinderne, de yngre patienter og de patienter, der har bedst uddannelse, der ønsker indflydelse på beslutningerne. Og ligeledes er det yderst interessant, at patienterne med det dårligst selvvurderede helbred har den dårligste oplevelse af indlæggelsen og har sværest ved dialogen med sundhedspersonalet.

Det understreger, at der er behov for en differentiering af metoderne til involvering, så alle patienters præferencer og behov bliver hørt og kan være med til at skabe mest mulig sikkerhed omkring behandlingen af den enkelte patient.

God fornøjelse med læsningen.

Britt Wendelboe, konstitueret direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Anne Jastrup, underdirektør, TrygFonden