Orden og overblik fremmer patientsikkerhed

Et redskab til at skabe overblik og orden i eksisterende depotrum for på den måde at understøtte arbejdsgange. Publikationen beskriver også principper for systematik og standardisering, når nye depotrum er på tegnebrættet. Til sammen kan det forebygge utilsigtede hændelser og bidrage til øget patientsikkerhed.

Udgivelsesår:
2009

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Orden og overblik fremmer patientsikkerhed

Introduktion

”Vi har for lidt depotplads”.

”Vi har for få depotrum”.

Spørger man personalet på sygehusene om, hvordan arbejdsbetingelserne er i de eksisterende fysiske rammer, vil udsagn som disse ofte indgå i deres svar.

Faktum er da også, at mange depotrum er overfyldte, fordi de fleste danske sygehuse er opført for år tilbage og dermed ikke dimensioneret til at kunne rumme medicinsk udstyr, utensilier og hjælpemidler i det omfang, som udviklingen har ført med sig.

De mange planlagte renoveringer eller egentlig nybyggeri er derfor en oplagt mulighed for at være fremsynet og lægge vægt på fleksibilitet, så nye fysiske rammer inkluderer plads og bedre muligheder for, at personalet får en mere intuitiv og umiddelbar adgang til de ting, de skal bruge.

Omvendt vil eksisterende depotrum bestå i årene fremover, hvorfor det kan give bedre arbejdsbetingelser, hvis man forenkler og skaber plads. Især bærer mange depotrum præg af, at det er mere eller mindre tilfældigt, hvilke ting der er placeret hvor i rummet; og ting, der ikke mere er i brug, bliver ikke fjernet, men opbevaret. Faktum er, at rummet bliver ”udtamponeret” eller ”sander til”, hvilket kan risikere at munde ud i oplevelsen af, at forholdene er umulige at gøre noget ved.

Bogen her er et redskab til at skabe overblik og orden i eksisterende depotrum for på den måde at understøtte arbejdsgange. Bogen er også et redskab til at inkludere principper for systematik og standardisering, når nye depotrum er på tegnebrættet. Til sammen kan det forebygge utilsigtede hændelser og bidrage til øget patientsikkerhed.