Pårørende på spring

Hej Sundhedsvæsen har bedt DEFACTUM gennemføre en undersøgelse af pårørendes oplevelser, roller og holdninger. 400 pårørende til nyligt indlagte patienter har besvaret en række spørgsmål i et telefoninterview.

Udgivelsesår:
2016

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden
Pårørende på spring

Forord

Når man er indlagt, trænger man til kærlighed og omsorg fra familie, venner og bekendte, som alle jo er pårørende. Besøg er vigtige for patienten og vil altid være et væsentligt bidrag fra de pårørende. Men der er samtidig brug for et øget fokus på de andre roller, pårørende kan have i patientens pleje- og behandlingsforløb.

Inddragelse af de pårørende kan ses som en del af en generel og positiv samfundstendens, hvor brugere i tiltagende omfang inddrages. Det må nødvendigvis også i stigende grad ske på sundhedsområdet, så patienters og pårørendes viden, indsigt og ønsker bliver inddraget, og det bedste resultat opnås.

Hej Sundhedsvæsen er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Vores vision er at skabe et sikkert sundhedsvæsen, som patienter og pårørende oplever som imødekommende, tilgængeligt og til at tale med, og hvor de betragtes som væsentlige samarbejdspartnere for personalet.

Hej Sundhedsvæsen har bedt DEFACTUM gennemføre en undersøgelse af pårørendes oplevelser, roller og holdninger. 400 pårørende til nyligt indlagte patienter har besvaret en række spørgsmål i et telefoninterview.

De pårørende vil gerne spille en aktiv rolle, når deres nærmeste indlægges på sygehus! Det viser undersøgelsen klart, og det er et resultat, vi kan og vil bruge konstruktivt i vores videre arbejde.

Mange pårørende har allerede i dag en væsentlig rolle, og sygehuspersonalet er ofte gode til at invitere de pårørende med indenfor. Alligevel ender en stor del af de pårørende i en passiv rolle, når der skal træffes beslutninger. For få pårørende oplever, at sygehuspersonalet er interesseret i den viden, de pårørende kan bidrage med. De pårørende vil meget gerne bidrage, men savner ofte en aktiv opfordring fra personalet.

Samtidig viser undersøgelsen en positiv relation mellem forberedelse og inddragelse. Pårørende, der har forberedt sig enten alene eller sammen med patienten, oplever således i højere grad at blive inddraget af personalet.

Endelig mener næsten alle, at begrænsninger i besøgstiden skal afskaffes, så de pårørende kan være til stede, når patienten ønsker det.

Vi har blot nævnt enkelte interessante resultater – rapporten indeholder mange flere.

God fornøjelse med læsningen.

Britt Wendelboe, konst. direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Anne Jastrup, underdirektør, TrygFonden

Find mere om