Pårørendeinvolvering – fakta og evidens

Pårørende spiller en vigtig rolle i sundhedsvæsenet som ledsagere, støtte og ressourcepersoner for patienterne. I denne litteraturgennemgang præsenteres fakta og evidens, der gennem de senere år er lagt frem om behov for, samt fordele og ulemper ved involvering af pårørende i patienters sygdomsforløb.

Udgivelsesår:
2016

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Pårørendeinvolvering - fakta og evidens

Pårørende kan hjælpe patienten både praktisk og følelsesmæssigt, og pårørende kan bidrage til et bedre behandlingsforløb – dels fordi pårørende kan hjælpe med at huske information og diskutere beslutninger med patient, sygeplejerske og læge, og dels fordi pårørende kan hjælpe i forlængelse af indlæggelsen og dermed til at sikre bedst mulig rekonvalescens og/eller håndtering af eventuelle symptomer.

Derfor er det vigtigt, at sundhedsvæsenet er åbent og muliggør pårørendes aktive deltagelse i behandlingsforløb, information og beslutningstagning. Hvis sundhedsvæsenet er til for patienterne, er de pårørende naturlige partnere.

I en nylig rapport fra det anerkendte Institute of Medicine i USA, Improving Diagnosis i Health Care, beskrives teamsamarbejdet mellem patient, pårørende og sundhedspersonale fx som en af de vigtigste forudsætninger for, at diagnosefejl kan undgås. Også rapporten Safety is personal baseret på et internationalt roundtable, nævner patient- og pårørendeinvolvering som et af de helt centrale punkter i det fortsatte arbejde for patientsikkerhed.

Samarbejde og inddragelse af pårørende forudsætter naturligvis, at det sker efter patientens ønske.

I det følgende præsenteres fakta og evidens, der gennem de senere år er lagt frem om behov for, samt fordele og ulemper ved involvering af pårørende i patienters sygdomsforløb.