Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet

Analysen afdækker, i hvilken grad patienter eventuelt afholder sig fra at stille spørgsmål og sige til og fra i samtaler med personalet under deres indlæggelse på sygehuset. Det er den første danske analyse, der afdækker patienternes oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet. Analysens resultater er baseret på en kombination af en kvalitativ fokusgruppe og kvantitativ spørgeskemaundersøgelse.

Udgivelsesår:
2014

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden

Rapporter

En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter
En kvalitativ analyse blandt patienter, pårørende og sygeplejersker
Fakta om undersøgelsen af patienters oplevelse af kommunikation med personalet

Hej Sundhedsvæsen, der er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, ønsker at få viden om, i hvilken grad patienter evt. afholder sig fra at stille spørgsmål og sige til og fra i samtaler med personalet under deres indlæggelse på sygehuset, samt hvilke barrierer, patienterne oplever som årsager hertil.

Den kvantitative undersøgelse

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at afdække 1) patienternes oplevelser af generelle forhold i mødet med personalet. 2) Andelen af patienter, der oplever, at de ikke får stillet spørgsmål eller gjort opmærksom på deres bekymringer. 3) Hvilken andel af patienter, der oplever de forskellige barrierer.

Undersøgelsen består af to dele. Den første del afdækker patienternes oplevelser af generelle forhold i mødet med personalet under deres indlæggelser.

Anden del afdækker, hvilken andel af patienter der oplever, at de ikke får stillet spørgsmål eller gjort opmærksom på deres bekymringer, samt hvilke barrierer disse patienter oplever.

Her fremgår det, at hver fjerde patient har spørgsmål eller bekymringer, som de ikke får talt med personalet om.

De højest rangerede årsager til, at patienterne ikke får talt med personalet om spørgsmål eller bekymringer er:

 1. at det virker som om, at personalet har travlt,
 2. at patienten mangler viden om egen sygdom og behandling, og
 3. at de mangler overblik over deres forløb.

Den kvalitative undersøgelse

Undersøgelsen afdækker følgende punkter:

 • Om patienter oplever barrierer i kommunikationen med personalet, der forhindrer dem i at
  få sagt til og fra eller på anden måde at gøre opmærksom på deres særlige bekymringer, ønsker og behov.
 • Hvilke barrierer der i givet fald gør, at de ikke får stillet de spørgsmål, de ønsker svar på.
  Herunder om det, efter patientens vurdering, er barrierer, der ligger hos patienten selv eller
  andre steder.
 • Patienternes egne bud på, hvad de selv og deres pårørende kan gøre for at overkomme disse
  barrierer. Herunder bud på hvordan de kan forberede sig, spørge og deltage for at få det
  bedste og sikreste forløb.

I fokusgrupperne bliver det klart, at mange oplever en god dialog, men at de også oplever barrierer i større eller mindre grad.

Især i de to grupper, hvor der ikke var sygeplejersker, der selv var/havde været patienter, er der mange eksempler på god dialog mellem patient og personale. Patienterne føler sig set og hørt og oplever ingen problemer med at stille spørgsmål. Omvendt har de fleste undervejs i forløbet dog oplevet mindre velfungerende samtaler. Ofte handler det om vigtig information fra personalet til patienten, som bliver overleveret i et upassende lokale, hvor patienten ikke har ro til at fordøje informationen eller på et tidspunkt, hvor patienten slet ikke er klar til at rumme budskabet.

Find mere om