Patientsikker uddannelse

Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelse af Studerende for Sikre Patienter.

Udgivelsesår:
2015

Udgivet af:
Studerende for Sikre Patienter
Patientsikker uddannelse

Forord

Vi ved i dag at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte er forårsaget af komplekse arbejdsgange, der er påvirket af et væld af faktorer i den kliniske dagligdag. Denne realitet stiller krav til fremtidens sundhedspersonale, der udover at have en faglig viden om behandling og pleje skal sikres kompetencer, der er med til at højne patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen.

Studerende for Sikre Patienter gennemførte i marts 2015 et review af de danske sundhedsfaglige uddannelsers studieordninger med det formål at belyse, i hvilken grad patientsikkerhed indgår som et obligatorisk element i uddannelserne.

Studerende for Sikre Patienter er et tværfagligt netværk for studerende, der arbejder for et sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum. Med netværket ønsker vi at påvirke fremtidens sundhedspersonale og bidrage til en kultur, hvor det er naturligt at tale om f.eks. utilsigtede hændelser, lære af dem og derigennem fremme patientsikkerheden.

Undersøgelsen blev gennemført med finansiel støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Studerende for Sikre Patienter
Juni 2015