Patientsikkerhed på de sundhedsfaglige uddannelser 2019

Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser. Udarbejdet af Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed (SKOP).

Udgivelsesår:
2019

Udgivet af:
Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed (SKOP)
Patientsikker uddannelse

Forord

Det er efterhånden anerkendt, at utilsigtede hændelser kan forekomme både ved udredning, behandling og opfølgning af patienter, og at de ofte er forårsaget af komplekse arbejdsgange, som påvirkes af et væld af faktorer i den kliniske dagligdag.

Denne realitet stiller store krav til fremtidens sundhedspersonale, der udover at have en faglig viden om behandling og pleje, også bør have de nødvendige kompetencer til at kunne højne patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen.

I 2015 gennemførte Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed (SKOP) (daværende Studerende for Sikre Patienter) et Review af de sundhedsfaglige uddannelsers studieordninger, for at belyse i hvilken grad patientsikkerhed indgår som et obligatorisk element i uddannelserne. I 2019 er undersøgelsen blevet opdateret i form af denne undersøgelse. Både 2015‐versionen og den opdaterede 2019‐version er gennemført med finansiel støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

SKOP er et tværfagligt netværk for studerende, der arbejder for et sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum. Med netværket ønsker vi at påvirke fremtidens sundhedspersonale og bidrage til en kultur, hvor det er naturligt at tale om utilsigtede hændelser, lære af dem, og derigennem fremme patientsikkerheden.

Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed
Marts 2019