Slutrapport for Operation Life

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden og Danske Regioner lancerede i 2007 kampagnen Operation Life, hvor målet var at redde 3000 liv frem mod 2009.

Udgivelsesår:
2009

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden
Operation Life slutrapport

Operation Life er en dansk kampagne for patientsikkerhed og kvalitet, der er inspireret af den amerikanske “100.000 Lives Campaign”. Kampagnen blev lanceret i april 2007, og næsten alle danske sygehuse valgte at være med. TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed tog initiativet til kampagnen, der er gennemført i tæt samarbejde med Danske Regioner og sygehusenes ledelse og personale.

6 pakker og et nyt arbejdsredskab

Over 200 sygehusafdelinger har arbejdet for at omsætte faglig anerkendt viden til daglig rutine ved hjælp af 6 pakker (Mobilt akut-team, AMI-pakken, Medicinafstemning, CVK-pakken, Respiratorpakken og Sepsispakken). Pakkerne beskriver best practice inden for udvalgte kliniske områder, og mange afdelinger har markant øget procentdelen af patienter, der får alle elementer i en pakke.

Kampagnen opfordrede også sygehusene til at kigge nærmere på dødsfald, der kan forebygges. Operation Life introducerede et nyt måleredskab, de hospitalitetsstandardiserede mortalitetsrater (HSMR). Dette arbejdsredskab gør det muligt at følge udviklingen i dødelighed over tid.

Ambitiøse mål og flotte resultater

Operation Life havde fra starten 3 ambitiøse mål: at få alle regioner med, at involvere mindst 3 ud af 4 sygehuse og at redde 3.000 liv i kampagneperioden. De 2 første mål blev tidligt indfriet. Antallet af reddede liv endte på 1.654. Og vi glæder os over hvert eneste af dem. I slutrapporten får du et overblik over de initiativer og milepæle, der har skabt resultater og begejstring undervejs.