Telemedicins effekt på patientsikkerhed. De første erfaringer med utilsigtede hændelser ved brug af telemedicin i Danmark

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har valgt at fokusere på telemedicin, som er et godt eksempel på to tendenser i sundhedsvæsenet: opgaveflytning ud af hospitaler og hjem til borgeren samt erstatning af fysisk interaktion mellem borgeren og sundhedsprofessionelle med digital kommunikation. Det overordnede mål er at få viden om, hvilken effekt telemedicin har på patientsikkerhed.

Udgivelsesår:
2020

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Patientsikkerhed og telemedicin. De første erfaringer

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har valgt at fokusere på telemedicin, som er et godt eksempel på to tendenser i sundhedsvæsenet: opgaveflytning ud af hospitaler og hjem til borgeren
samt erstatning af fysisk interaktion mellem borgeren og sundhedsprofessionelle med digital
kommunikation. Det overordnede mål er at få viden om, hvilken effekt telemedicin har på patientsikkerhed.

I denne rapport besvares to spørgsmål/delmål:

  1. Hvilke utilsigtede hændelser ved brug af telemedicin findes i Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD) og/eller registreret hos Lægemiddelstyrelsen?
  2. Hvilke erfaringer findes blandt sundhedspersonale som arbejder med telemedicin ift. utilsigtede hændelser og konsekvenser for patientsikkerhed ved brug af
    telemedicin.

Find mere om