Vejen til en bedre behandling

Kvalitative beskrivelser af hvad de sundhedsprofessionelle gør for at opnå en bedre behandling, når de selv eller en pårørende er syg.

Udgivelsesår:
2014

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden
Vejen til en bedre behandling

Forord

Der er mange muligheder og måder, hvorpå man som topleder i sundhedsvæsenet kan få viden
om, hvad der fungerer og hvor der er behov for forbedringer i den del af sundhedsvæsenet, man
har ansvaret for. Maureen Bisignano, direktør i det anerkendte Institute for Healthcare Improvement (IHI), har ved flere lejligheder fortalt om en amerikansk sygehusdirektør, der én gang om måneden samler de ansatte, der inden for den seneste tid har været patienter eller pårørende, på hospitalet for at høre hvordan og hvilke genveje, de har brugt for at sikre sig den bedste behandling. Ikke for at klandre personale, der ikke er gået den slagne vej. Ikke for at bebrejde kolleger, der har gjort en ekstra indsats for dem. Og heller ikke for at lukke eventuelle genveje. Men for at lære og udvikle. For at få viden om, hvilke områder af sygehusvæsenet, der skal styrkes og forbedres, så alle patienter får samme gode oplevelser.

Når de sundhedsprofessionelle fx oplever, at de har gavn af at bruge deres særlige viden om og kontakter i sundhedsvæsenet til at sikre koordination og fremdrift i deres eget forløb, så indikerer det, at der her er et område, som skal styrkes og forbedres for andre patienter.

Hej Sundhedsvæsen, der er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, har derfor afprøvet denne metode i samarbejde med tre danske sygehuse: Hvidovre Hospital, Sygehus Lillebælt og Ålborg Universitetshospital. Afprøvningen er sket i form af fire fokusgruppeinterviews, der blev gennemført i juni og august 2014 med personale fra de tre sygehuse, der selv havde været patienter eller pårørende det forgangne år. Resultaterne fra fokusgrupperne kan læses i nærværende rapport.

Hej Sundhedsvæsen har som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egne behandlinger og forløb. Dette kan patienter og pårørende bl.a. opnå ved at stille spørgsmål, sige til og fra, rejse bekymringer og gøre opmærksom på ønsker og behov i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje. Ved at sætte fokus på hvad de sundhedsprofessionelle gør for at få den bedste behandling, kan vi også i Danmark få inspiration til, hvilke tiltag der skal til, for at endnu flere patienter oplever at få en rigtig god behandling.

Vi vil gerne sige tak til Hvidovre Hospital, Sygehus Lillebælt og Aalborg Universitetshospital, der havde mod på at afprøve en ny metode. Og ikke mindst tak til deltagerne i fokusgruppediskussionerne, der tog sig tid til at dele deres oplevelser, tanker og erfaringer.

Beth Lilja, Direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Gurli Martinussen, Direktør, TrygFonden

Find mere om