Særlig ledersession ved International Forum

CEO-dagen er i år blevet omdøbt til Quality Improvement Leaders Programme, og man skal som noget nyt ansøge om at deltage i dette program. Fristen for at ansøge er 20. marts.

International Forum er den centrale internationale konference for kvalitet, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde. I april 2020 skulle konferencen have været afholdt i København, men det er nu udskudt grundet coronavirussen.

Ved International Forum i København afholdes en særlig session for ledere – The Quality Improvement Leaders Programme. Bl.a. Dorthe Crüger, tidligere direktør for Sygehus Lillebælt, og Inge Kristensen, direktør PS!, holder oplæg i forlængelse af konferencens overordnede tema – Breaking Down Barrieres.

Sessionen er en mulighed for at mødes med ledere fra både Danmark og andre landes sundhedssystemer. Som deltager pæsenteres du for konkrete eksempler på, hvordan du med dit eget lederskab kan bidrage til organisationens udvikling og til større sundhed, kvalitet og patientsikkerhed for de borgere, I arbejder for at hjælpe.

Dorthe Crüger er blandt oplægsholderne:

– Jeg glæder mig rigtig meget til ledelsessessionen, fordi god ledelse er så afgørende for om organisationer lykkes. Vi skal bl.a snakke om, hvad vi selv kan gøre for at nedbryde de barrierer, der er, for at borgerne oplever et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Vi har inviteret nogle inspirerende oplægsholdere, som skal hjælpe debatten i gang, og jeg håber rigtig mange vil komme og bidrage med deres personlige ledelseserfaringer med, hvordan man skaber en fælles vision, og hvordan man lykkes med at motivere, inddrage og lede på tværs, fortæller Dorthe Crüger og fortsætter:

– Som leder er man tit ikke klar over, hvor stor en forskel man rent faktisk selv kan gøre i forhold til at skabe mening, motivere og opnå gode resultater i en travl hverdag. I stedet for at vente på at andre ændrer rammer og vilkår så må vi selv i gang med at nedbryde de barrierer, der er, for at vi lykkes med at borgerne oplever et godt og sammenhængende sundhedsvæsen.

Ansøgningsfrist d. 20. marts 

CEO-dagen er i år blevet omdøbt til Quality Improvement Leaders Programme, og man skal som noget nyt ansøge om at deltage i dette program. Fristen for at ansøge er nu flyttet til d. 20. marts. Tidligere var deadline d. 17. februar.

Tidligere har CEO-dagen været en lukket event udelukkende for CEOs, men i år er ønsket at åbne op for ledere i mere bred forstand. Ved at invitere ledere, der i bred forstand arbejder med kvalitets- og forbedringsarbejde ønsker man at opnå større alsidighed og dermed en på samme tid mere innovativ og brugbar dialog og udveksling af ideer.

Du kan finde information om ansøgningsprocessen samt se programmet i nedenstående link. Det er også via linket at man indsender sin ansøgning.

Quality Improvement Leaders Programme afholdes onsdag den 29. april 2020 kl. 1100-15.00 i Bella Centeret.

Læs mere og ansøg om deltagelse i The Quality Improvement Leaders Programme

Tilbage til hovedmenuen om International Forum

Find mere om