Samarbejde mellem kommune og region skaber nærhed i sundhed

Et projekt på tværs af kommune og region i København har bragt hospitalet og de kommunale tilbud tættere på hinanden. Det betyder færre ventedage, og på sigt vil det også give færre unødige genindlæggelser

Projektet Sikker Sammenhæng, som er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, har vist, at det er muligt at skabe bedre overgange mellem hospitaler og kommunale tilbud gennem en fælles optimering af arbejdsgangene.

Det grundlæggende mål med projektet var at skabe bedre overgange for borgere, som skulle enten fra hospitalet til hjemmet/plejehjemmet/rehabilitering – eller omvendt. Projektet løb fra 2016 til 2018, og har vist, at hvis man arbejder målrettet, så er det muligt at styrke kommunikationen. Projektet har ikke tilføjet nye arbejdsgange eller nye funktioner, men derimod styrket de eksisterende kommunikationsveje.

Et resultat af projektet er, at man har sænket antallet af ventedage på udskrivelse til midlertidige døgnrehabiliteringsophold med 50 % for byens ældre borgere. Det har stor værdi for de borgere, der udskrives til et rehabiliteringscenter i Københavns Kommune.

– Det er rigtig vigtigt, at vi indretter systemet så det passer til borgerne og ikke omvendt. Der har vi haft fokus på, at vores arbejde hele tiden skal have borgeren i centrum. Med det her projekt har vi skabt bedre overgange til gavn for borgerne, og det er et stort klap på skulderen til alle de involverede parter, siger Katja Kayser, administrerende direktør i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.

Bedre medicinhåndtering

Det var en væsentlig del af projektet, at man ikke måtte skabe nye arbejdsgange eller nye funktioner for at optimere. Det betyder, at alle løser de samme opgaver som før, men på en måde, som er tilpasset modtageren i den anden ende. Det gør overgangen mere sikker.

Efter de mange læringstræf er man blevet opmærksom på, at kommunikation på tværs af sektorer foregår mellem generalister i kommunen og specialister på hospitalet. Det skaber nogle udfordringer, men de kan løses med bedre kommunikation og samarbejde.

Vicedirektør Kristian Antonsen Bispebjerg og Frederiksberg Hospital glæder sig over projektets mange resultater og den store gavn medarbejdere på hospitalet har haft af samarbejdet med kollegaerne i det kommunale sundhedsvæsen.

– Projektet har blandt andet betydet, at vi nu har en sikker arbejdsgang, så vi undgår tvivl om besøgstider, sene aflysninger eller at patienter udebliver fra besøg, og det skaber plads og tid til andre patienter. Vi har fået skærpet de rapporter, vi skriver når patienterne udskrives, så de giver et bedre overblik over patientens behov. Og ikke mindst har vi udviklet en fælles guide til at udfylde det fælles medicinkort, så modtagerne får de rette oplysninger, siger Kristian Antonsen.

20 læringstræf

Et bærende element i projektet har været afholdelsen af 20 læringstræf, hvor deltagere fra kommune og hospital sammen har analyseret eksisterende arbejdsgange, fundet nye løsninger og har delt erfaringer på tværs. Arbejdet med analyserne har givet deltagerne en fælles indsigt og forståelse for kultur og arbejdsforhold i de to sektorer.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har som partner i projektet i høj grad haft fokus på brugen af forbedringsmodellen, som er den model projektet brugte til at skabe forbedringerne:

– Medarbejdere fra kommune og hospital har fået en systematisk ramme at mødes i, hvor deres fælles erfaringer og udfordringer er blevet omsat til robuste arbejdsgange, og hvor det gensidige kendskab er øget. Netop når de medarbejdere, der i praksis skal skabe forbedringerne, taler direkte med hinanden opnår man nye indsigter og bæredygtige forbedringer. Til gavn for patienterne og deres sikkerhed, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet har omfattet stort set alle arbejdsgange, hvor de to parter, region og kommune, berører hinanden. Men også internt i region og kommune har man set arbejdsgangene efter. 

Sikker Sammenhæng – 20 læringstræf senere

FAKTA om projektet Sikker Sammenhæng

Borgere og pårørende, som i sundhedsvæsenet skal fra kommune til region og omvendt, oplever ofte, at kommunikationssvigt og manglende koordinering kan medføre forværring af sygdom, patientskade og frustration. Udover konsekvenserne for borgerne medfører det også et øget ressourceforbrug i sundhedsvæsenet. Derfor satte man i 2016 gang i projektet Sikker Sammenhæng.

Projektet har været et samarbejde mellem Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og både patienter, ledelser, projektledere, dataansvarlige og sundhedspersonalet har spillet en vigtig rolle i de lokale afprøvninger og implementeringer.

Få mere information om projektet og den fulde evaluering

Projektet er en del af 6 andre lignende projekter på tværs af landet

Find mere om