Samlet om en fælles dagsorden

Hvad kan og skal de forskellige bestyrelsesorganisationer bruge Dansk Selskab for Patientsikkerhed til? Det er et af de spørgsmål, vi har stillet en række centrale bestyrelsesmedlemmer.

Andreas Rudkjøbing, Grete Christensen, Camilla Hersom og Søren P. Rasmussen har mindst én ting til fælles. De er alle medlemmer af bestyrelsen i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Vi har spurgt dem, hvad deres hver for sig stærke organisationer kan bruge Dansk Selskab for Patientsikkerhed til. Svarene rummer flere pointer:

Uafhængig og stærk faglig spiller. Den frække pige i klassen. Enorm legitimitet. Samlet om en fælles dagsorden. En nøglerolle at spille. Bidrager til at ændre virkeligheden.

– Der er behov for, at der er en uafhængig og stærk faglig spiller på patientsikkerhedsområdet. Som læger har vi brug for at blive udfordret i forhold til vores arbejdsgange. Selskabet har en enorm legitimitet, for der er jo både repræsentanter fra dem, der ejer og driver sygehuse og kommuner, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen og næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Den frække pige i klassen
Grete Christensen, formand for DSR og kasserer i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, mener:
– Vi skal udbrede forbedringsmetoderne endnu mere. Forbedringsarbejdet for kvalitet og patientsikkerhed skal være alle steder, hvor patienterne er, siger hun og fortsætter;
– Dansk Selskab for Patientsikkerhed skal blive ved med at være den frække pige eller dreng i klassen. Jeg mener ikke, det er så farligt at gå lidt på kanterne engang imellem og måske også komme lidt ud på kanten af det, der er den traditionelle stil. Hvis vi bare går den slagne vej, kan vi lige så godt lade Danske Regioner gøre det alene eller os som organisationer gøre det alene. Dansk Selskab for Patientsikkerhed giver muligheden for at prøve nogle kanter af, og det synes jeg, vi har gjort med mange af vores projekter. Det er vigtigt, at vi arbejder videre ad den vej.

– Og så vil jeg sige, at når vi ser, hvordan sundhedsvæsenet udvikler sig – størstedelen af tiden for patienterne foregår jo i samspillet mellem det regionale og det kommunale … Grete Christensen holder begge hænder op foran kroppen, så de møder hinanden, før hun fortsætter;

– Det er vigtigt, at vi har fat i overgangene. Vi ved, at langt de fleste utilsigtede hændelser sker i overgangene mellem afdelinger, mellem hospitaler eller mellem hospitaler og kommuner.

Ét sammenhængende forløb
I takt med at flere og flere opgaver på sundheds- og ældreområdet løses af kommuner og almen praksis er der behov for at styrke kommunernes arbejde med kvalitet og patientsikkerhed. Som led i udviklingsarbejdet har KL forstærket sit strategiske samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer mener også Søren P. Rasmussen, medlem af bestyrelsen for Kommunernes Landsforening, at sektorovergange er et afgørende fokusområde:

– Når man går fra det ene system til det andet system, skal der være den nødvendige overlevering af viden, så borgerne føler, at det er ét sammenhængende forløb. Og der er patientsikkerhed rigtig vigtigt. Det skal være noget, som vores medarbejdere tænker på dagligt i alle 98 kommuner.

Camilla Hersom, formand for Danske Patienter og medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, følger op:

– Sammenhæng i sundhedsvæsenet er for os et af de allervigtigste indsatsområder – når man skifter fra det regionale behandlingstilbud til det, der foregår i kommunen eller det der foregår hos egen læge. Vi ved, at det er i overgangen mellem sektorer, at langt de fleste fejl og utilsigtede hændelser sker. Sektorovergangene er den største udfordring, vi har i sundhedssystemet. Og her har Selskabet en nøglerolle at spille.

– Hos Danske Patienter synes, vi det er en kæmpe fordel, at alle aktørerne i sundhedsvæsnet faktisk er samlet om en fælles dagsorden i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Vi deltager i en samlet diskussion, som skal være helt kompromisløs, når det handler om at højne patientsikkerheden. Det er ret unikt, at man mødes på den måde omkring en fælles sag, og den fælles forståelse bidrager jo til at ændre virkeligheden.

Viden skal deles på tværs af landet
Søren P. Rasmussen, bestyrelsesmedlem for KL, fremhæver, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed kan give den enkelte kommune inspiration og viden fra både Danmark og internationalt:

– For de 98 kommuner tror jeg, det er afgørende, at man har et godt og stærkt samarbejde – både med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og med regionerne. Vi skal som kommune sørge for den rigtige pleje og omsorg til de mennesker, som har fået bevilliget det, og det er ikke altid let, når man sidder som den enkelte kommune. Så kan det sommetider være svært at komme ud og hente den inspiration, der er uden for landets grænser.

– Det er ikke kun internationale erfaringer, kommunerne kan bruge, siger Søren P. Rasmussen. Han lægger også stor vægt på, at kommuner og regioner spreder viden mellem hinanden:

– I mange år troede man for eksempel, at man simpelthen ikke kunne undgå tryksår i kommunerne. Men nu viser det sig jo med et konkret projekt, I sikre hænder, at det kan man rent faktisk godt. Med den fælles viden, på tværs af både regioner og kommuner, kan vi begynde at tale det samme sprog.

Se videointerview med bestyrelsesmedlemmer

Skrevet af
Frits Bredal, kommunikationschef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

5. april 2018

Nyheder