Sikker Psykiatri markerer Sindets Dag

Den 10. oktober er den internationale Sindets Dag. Det markerer projektenhederne i Sikker Psykiatri med forskellige aktiviteter.

Anne Hertz, vicedirektør i psykiatrien i Region Hovedstaden, bakker op om Sindets Dag 2017.

– Hvad er en sikker psykiatri for dig?

Det spørgsmål besvarer patienter, pårørende, personale og ledelser, som er involveret i projektet Sikker Psykiatri, i forbindelse med den verdensomspændende Sindets Dag den 10. oktober.

Dagen er en god anledning til at ‘stoppe op’ og spørge, hvad er en sikker psykiatri egentlig, og hvordan får vi skabt en sikker psykiatri. På den måde kan dagen danne afsæt for nye afprøvninger i forbedringsarbejdet i projektet Sikker Psykiatri

siger projektleder på Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Om Sikker Psykiatri
Målet med projekt Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker behandling. Projektet fokuserer på at skabe større medicinsikkerhed, forebygge tvang og selvmord samt sikre effektiv diagnostik og behandling af somatiske sygdomme.
Psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne deltager i Sikker Psykiatri, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familie Fond og Danske Regioner står bag projektet.
Besøg Sikker Psykiatris hjemmeside

Spørg patienter og pårørende

Især er det ifølge Simon Feldbæk Peitersen vigtigt at få spurgt patienterne og de pårørende, da de ser psykiatrien fra et andet perspektiv end personalet og kan bidrage med relevante og nye idéer til en sikker psykiatri:

Det vil altid være personalet, som har ansvaret for at yde en sikker pleje og behandling af høj kvalitet. Men på områder hvor patienter og pårørende har ressourcer og gerne vil bidrage, er det Sikker Psykiatris ambition, at de skal inviteres med i beslutningsprocesserne.

Samarbejde med patienter og pårørende er et af de seks indsatsområder i Sikker Psykiatri.

Se alle indsatsområderne i Sikker Psykiatri

Arrangementer i psykiatrien

De psykiatriske projektenheder Sikker Psykiatri har siden 2014 markeret Sindets Dag, og igen i år vil der være forskellige aktiviteter på afsnittene.

Psykiatrisk Afdeling Svendborg holder åbent hus, hvor borgerne på Sydfyn kan kigge forbi og se psykiatrien indefra. På Psykiatrisk Center Glostrup hopper de på cyklen og afholder arrangementet ‘100 km for mental sundhed’, hvor patienter på både lukkede og åbne afsnit samt borgere på Vestegnen opfordres til at cykle 10×10 km frem til Sindets Dag. På selve dagen arrangeres der et cykelløb.

I 1992 tog World Federation of Mental Health initiativ til den første Sindets Dag (World Mental Health Day) med det formål at skabe offentlig bevågenhed om psykisk sygdom og psykisk sundhed samt støtte de mennesker, der måtte være berørt af en sindslidelse.

Siden Sikker Psykiatris begyndelse i 2014 har projektet støttet op om dagen og markeret den. Du kan følge Sindets Dag 2017 på Sikker Psykiatris hjemmeside og på Twitter på #sikkerpsykiatri.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed – der sammen med Danske Regioner, TrygFonden og Det Obelske Familiefond står bag Sikker Psykiatri – stiller materialer til rådighed for de psykiatriske projektenheder, som de kan bruge i forbindelse med arrangementer på Sindets Dag.

Find mere om