Sikkert Patientflow er en succes i Slagelse

Markant fald i overnattende patienter på gangene og kortere indlæggelsestid. Det er nogle af de resultater, som Sikkert Patientflow har skabt på Slagelse Sygehus.

Overnattende patienter på gangene er efterhånden et særsyn, og indlæggelserne varer kortere tid uden en stigning i antallet af genindlæggelser. Det er den nye virkelighed for patienterne på Slagelse Sygehus efter projektet Sikkert Patientflow.

– Vi er ikke i mål endnu, men vi fortsætter vores arbejde med at gøre indlæggelsen så problemfri som mulig for vores patienter. Det er en kæmpe cadeau til vores personale, som har arbejdet målrettet på projektet, siger Vinni Vestergaard Breuning, direktør for Slagelse Sygehus.

Se video om projekt Sikkert Patientflow

Om Sikkert Patientflow
12 akutsygehuse arbejder i projekt Sikkert Patientflow med at skabe sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Konkret arbejder sygehusene med at afholde tavlemøder i alle afsnit og en fælles kapacitetskonference på sygehusniveau.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner og TrygFonden stod bag projektet, som officielt sluttede december 2015. På baggrund af de gode erfaringer skal Sikkert Patientflows metoder udbredes til alle akutsygehuse i Danmark.

51 dage uden patienter på gangene

I begyndelsen af 2015 var det et næsten dagligt problem med pladsen på stuerne på Slagelse Sygehus. Men den 15. januar 2016 var der gået hele 51 dage siden, en patient ikke havde en stue at være på natten over.

Resultatet skal ses i lyset af, at sygehuset samtidig har reduceret antallet af senge med ti procent, hvilket svarer til 30 senge, og har haft 1700 flere indlæggelser end året forinden.

– Det er forbilledligt så systematisk, personalet har arbejdet med kvaliteten på Slagelse Sygehus, siger overlæge og projektleder på Sikkert Patientflow, Louise Rabøl fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Hent erfaringsopsamling fra Sikkert Patientflow

Bedre forløb for patienterne

Årsagen til forbedringerne skal blandt andet findes i de daglige tavlemøder og kapacitetskonferencer, som er blevet indført på sygehuset efter Sikkert Patientflow. De skaber et bedre overblik over patientens forløb, så de indlagte patienter får den mest optimale forløb, mens de er på sygehuset.

Hver morgen afholder alle sengeafdelingerne tavlemøder, hvor de indsamler informationer om patienterne og ser på, hvem der udskrives og indlægges. De informationer går videre til den daglige kapacitetskonference, hvor afdelingerne sammen drøfter, hvem der har for mange patienter, hvem der har pladser, og hvem der kan hjælpe hinanden.

– Patienterne har nok at tænke på, når de kommer ind og er syge eller er kommet til skade. De er i en sårbar situation, hvor det er vigtigt for dem, at der er styr på deres forløb. På den front har personalet virkelig rykket noget med Sikkert Patientflow, siger Vinnie Vestergaard Breuning, direktør på Slagelse Sygehus.

Find mere om