Skab flow og undgå unødig ventetid i sundhedsvæsenet

Der er et stort potentiale i at arbejde med flow og skabe sikre og sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet. Det er godt for patientsikkerheden, økonomien og arbejdsmiljøet og dermed også for patienterne. Det mener chefkonsulent Arjen Peter Stoop, der underviser på virtuelt kursus i flow.

Anxious people waiting in queue at hospital, stressful moments, bad service

Godt flow er noget, de færreste lægger mærke til. Men vi lægger mærke til, når det ikke er der.

Når vi står i unødvendig lang kø for at blive testet for COVID-19. Eller når vi kommer på skadestuen efter en håndboldkamp og venter i flere timer på at få foretaget en røntgenundersøgelse. Eller når der er lang ventetid på at få en plads på det rigtige rehabiliteringsafsnit i kommunen.

Ifølge chefkonsulent i PS! Arjen Peter Stoop kan unødig ventetid, der ikke er fagligt begrundet, handle om, at bemandingen på fx hospitalet ofte er afstemt på baggrund af et gennemsnitligt patientindtag over en længere periode. I modsætning til det mønster, man kan se, når man kigger mere indgående på historiske data.

– Flow handler om at få indblik i den måde, vi har tilrettelagt vores ressourcer som fx personale og udstyr, og om det passer med efterspørgslen, så patienter og borgere ikke behøver at vente unødvendigt, og personalet slipper for at blive frustreret, siger Arjen Peter Stoop og uddyber:

– At forbedre flow handler ikke om klassisk effektivisering for at spare personale væk eller om at afsætte flere ressourcer. Det handler derimod om at bruge ressourcerne så hensigtsmæssigt som muligt. Det handler i store træk om, at borgeren får den rigtige behandling af det rigtige team på det rigtige tidspunkt.

Stort potentiale i at arbejde med flow

Arbejdet med optimering af flow kan være med til at forebygge unødig ventetid, skabe et sikkert patientflow og sikre, at personalet ved, hvordan de skal agere, hvis der opstår unødig ventetid, og også at der sikres læring af de gange, hvor flowet ikke fungere, som det skal.

– Forskning og vores erfaringer viser, at bedre flow både giver bedre patientsikkerhed, bedre arbejdsmiljø og trivsel for personalet og færre omkostninger forbundet med at have lange ventelister. Så vi taler ikke om småting. Det er simpelthen for farligt for patienter og for dyrt for samfundet at vente for længe på den rigtige behandling, siger Arjen Peter Stoop.

Han mener, at relativt enkle redskaber kan have stor effekt.

– Den vigtigste grund til, at vi skal arbejde mere med flow er, at vi erfarer, at der er et enormt potentiale i at forbedre arbejdsgangene i sundhedsvæsenet. Både for patienter, men også for personalet, som er vores vigtigste ressourcer i sundhedsvæsenet. Og det er ikke altid så kompliceret; med relativt enkle redskaber kan vi opnå potentielt stor effekt, siger Arjen Peter Stoop.

Virtuelt kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet

Gennem 4 online webinarer kan ansatte i sundhedsvæsenet nu lære konkrete redskaber til at:

  • forstå det nuværende system med udgangspunkt i flowstrategier
  • arbejde med robuste ændringer med udgangspunkt i flowstrategier.

– Du får et slags kørekort til flow; teorien bag og konkrete erfaringer med forskellige cases, som anvendes i hele forløbet – med en del refleksioner og sparring undervejs, siger Arjen Peter Stoop, der er en af underviserne på kurset, og fortsætter:

– Din nye viden og erfaringer kan du bl.a. bruge efterfølgende til at tilrettelægge udredning og behandling af patienter eller i arbejdet med at reducere ventetid på selv samme, både på sygehuse, i kommunerne og i praksissektoren.

Læs mere om det virtuelle kursus i flow og tilmeld dig næste forløb, der har opstart i marts 2021

Tidligere kursusdeltagere om virtuelt kursus i håndtering af flow:

Vores første hold på flowuddannelsen har tilkendegivet, at de var meget tilfredse med vores teoretiske oplæg og gennemgang af stoffet.

Det fremgik bl.a. af evalueringen, at:

  • undervisere var meget kompetente, og grundbogen var rigtig god.
  • der var et fint tempo, en god balance mellem teori og coaching og godt simulationsmateriale.
  • det var meget lærerigt at skulle arbejde med opgaver mellem sessionerne.

Spild forhindrer flow og er derfor farligt for patientsikkerheden

Find mere om