Billede

Kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet

PS!mprove udbyder et kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet med inspiration fra internationale eksperter. Flow handler om at skabe sikre og sammenhængende forløb uden unødig ventetid med udgangspunkt i de eksisterende flowtilgange, flowteorier og flowredskaber.

Hold 4 starter i efteråret 2021 – se datoer herunder.

Arbejder du med at tilrettelægge udredning og behandling i sundhedsvæsenet og har du brug for viden og værktøjer til at:

 • reducere ventetid
 • øge effektiviteten
 • reducere variation
 • øge forudsigelighed
 • lave bedre prognoser
 • øge afstemning mellem kapacitet og efterspørgsel (demand-capacity management).

PS!mprove udbyder et kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet med inspiration fra internationale eksperter. Flow handler om at skabe sikre og sammenhængende forløb uden unødig ventetid, med udgangspunkt i de eksisterende flowtilgange, flowteorier og flowredskaber.

Arbejde med optimering af flow kan være med til at:

 • forebygge, at patienterne venter unødigt
 • skabe et sikkert patientflow vha. koordination på forskellige niveauer i organisationen
 • sikre, at sundhedspersonalet ved, hvordan de skal reagere, hvis der opstår unødig ventetid
 • fokusere på forudsigelighed og medvirke til læring fra de tilfælde, hvor flowet ikke fungerede, som det skulle.

Form og indhold
Kurset består af 4 webinarer á 3 timers varighed. Webinarerne afholdes på Microsoft Teams med ca. 2 ugers mellemrum og mellem hvert webinar arbejder deltagerne med redskaber på en case, som er mest relevant i forhold til deres egen praksis. Som deltager vil du få viden om og erfaring med:

 • Redskaber til at forstå det nuværende system med udgangspunkt i flowstrategier
 • Redskaber til at lave robuste ændringer med udgangspunkt i flowstrategier

Hvad kan redskaberne bruges til?
Her er en række eksempler på, hvad man kan bruge flowstrategierne og -redskaberne til.

Ventetid på operationer: Der kan være forskellige årsager til ventetiden. Tidligere projekter har f.eks. vist forskellige flaskehalse; samtidig opstart på alle operationsstuer, hvor anæstesi-personalet skal bruges flere steder på en gang, patienter der ikke var klar til operation og patienter der ikke kunne indlægges fordi der ingen ledige senge var på sengeafdelingen, grundet udfordringer med udskrivelser. Flowstrategierne kan bl.a. bruges til at identificere flaskehalsene og kan give inspiration til at lave de nødvendige ændringer.

Ventetid på kommunal genoptræning: I 2018 blev loven om ventetid til genoptræning efter udskrivning fra sygehus ændret, så der nu maksimalt må gå 7 kalenderdage fra henvisning til at opstart af genoptræning. Tidligere projekter har vist at en udfordring f.eks. var tiden fra modtagelse af henvisning til indkaldelse af borgeren – en arbejdsproces, der involverede et stort antal af faggrupper.  Flowstrategierne kan bl.a. bruges til at identificere arbejdsgange, hvor der opleves stor ventetid mellem faggrupper og kan give inspiration til at lave de nødvendige ændringer.

Ventetid på behandling i praksissektoren: Mange klinikker og privat praktiserende sundhedsprofessionelle har været lukket i en periode grundet restriktionerne under COVID-19. Dette har medført en stor gruppe af patienter, der nu venter på udredning og behandling. Flow-strategier og -redskaber kan bruges til at sikre en prioritering af patienter, der kan være med til at sænke ventetiden for både de akutte og de ikke-akutte patienter. `

Det er en fordel hvis du har kendskab til og erfaring med Forbedringsmodellen (Model for Improvement).

På forbedringsmodellen.dk kan du gratis deltage i e-læring om Forbedringsmodellen

Pris: 3.600 kr. ekskl. moms

Datoer for hold 4
1. webinar: Mandag den 23. august 2021 kl. 9.00-12.00
2. webinar: Mandag den 6. september 2021 kl. 9.00-12.00
3. webinar: Mandag den 20. september 2021 kl. 9.00-12.00
4. webinar: Mandag den 4. oktober 2021 kl. 9.00-12.00

Bemærk at første aflevering er ca. 2 dage før første webinar: En kort præsentation (en A4-side) af den flow problemstilling, du oplever i praksis.

Se mere og tilmeld dig her

Liv Nørregaard Skøtt

Projektchef / Head of Projects

Improvement Advisor og Coach, vejledning og coaching af forbedringsteams, undervisning i Forbedringsmodellen

T

+45 21464568

Læs mere her

Arjen Peter Stoop

Chefkonsulent / Senior Advisor

Flow, Statistical Proces Kontrol (SPC), data og indikatorer, undervisning i forbedringsmetoder, coaching

T

(+45) 61654573

Læs mere her