Virtuelt kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet

Arbejder du med at tilrettelægge udredning og behandling i sundhedsvæsenet og har du brug for værktøjer til at reducere ventetid og optimere flowet? PS! Improve udbyder et virtuelt kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet med inspiration fra internationale eksperter. Flow handler om at skabe sikre og sammenhængende forløb uden unødig ventetid.

Arbejde med optimering af flow kan være med til at:

  • Forebygge at patienterne venter unødigt
  • Skabe et sikkert patientflow vha. koordination på forskellige niveauer i organisationen
  • Sikre, at sundhedspersonalet ved, hvordan de skal reagere, hvis der opstår unødig ventetid
  • Fokusere på forudsigelighed og medvirke til læring fra de tilfælde, hvor flowet ikke fungerede som det skulle

Form og indhold
Kurset består af 4 webinarer á tre timers varighed. Webinarerne afholdes med ca. 2 ugers mellemrum og mellem hvert webinar arbejder deltagerne med redskaber i egen praksis og afleverer små opgaver. Som deltager vil du få viden om og erfaring med:

  • Redskaber til at forstå det nuværende system med udgangspunkt i flowstrategier
  • Redskaber til at lave robuste ændringer med udgangspunkt i flowstrategier

Hvad kan redskaberne bruges til?
Her er en række eksempler på hvad man kan bruge flowstrategierne og – redskaberne til.

Ventetid på operationer: Der kan være forskellige årsager til ventetiden. Tidligere projekter har f.eks. vist forskellige flaskehalse; samtidig opstart på alle operationsstuer, hvor anæstesi-personalet skal bruges flere steder på en gang, patienter der ikke var klar til operation og patienter der ikke kunne indlægges fordi der ingen ledige senge var på sengeafdelingen, grundet udfordringer med udskrivelser. Flowstrategierne kan bl.a. bruges til at identificere flaskehalsene og kan give inspiration til at lave de nødvendige ændringer.

Ventetid på kommunal genoptræning: I 2018 blev loven om ventetid til genoptræning efter udskrivning fra sygehus ændret, så der nu maksimalt må gå 7 kalenderdage fra henvisning til at opstart af genoptræning. Tidligere projekter har vist at en udfordring f.eks. var tiden fra modtagelse af henvisning til indkaldelse af borgeren – en arbejdsproces, der involverede et stort antal af faggrupper.  Flowstrategierne kan bl.a. bruges til at identificere arbejdsgange, hvor der opleves stor ventetid mellem faggrupper og kan give inspiration til at lave de nødvendige ændringer.

Ventetid på behandling i praksissektoren: Mange klinikker og privat praktiserende sundhedsprofessionelle har været lukket i en periode grundet restriktionerne under COVID-19. Dette har medført en stor gruppe af patienter, der nu venter på udredning og behandling. Flow-strategier og -redskaber kan bruges til at sikre en prioritering af patienter, der kan være med til at sænke ventetiden for både de akutte og de ikke-akutte patienter.

Pris: 3.600 kr. ekskl. moms

Dato
Få direkte besked når tilmelding til næste kursus åbner

Bemærk at første aflevering er ca. 2 dage før første webinar. En kort præsentation (en A4-side) af den problemstilling, som du ønsker at arbejde med i løbet af kurset.

Faglige spørgsmål til uddannelsen kan rettes til
Chefkonsulent Arjen Stoop, aps@patientsikkerhed.dk