Kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet

Med redskaber til at skabe sikre og sammenhængende forløb uden unødig ventetid med udgangspunkt i de eksisterende flowtilgange, flowteorier og flowredskaber får du mulighed for at forbedre forløbene til fordel for borgere og patienter.

Til dig, der:
Arbejder med at tilrettelægge udredning og behandling i sundhedsvæsenet og har brug for viden om og værktøjer til at reducere ventetid og variation, lave bedre prognoser samt øge effektiviteten, forudsigeligheden og afstemningen mellem kapacitet og efterspørgsel (demand-capacity management).

Med kursuset i flow kan du:
– forstå det nuværende system med udgangspunkt i flowstrategier
– lave robuste ændringer med udgangspunkt i flowstrategier

Ved at arbejde med optimering af flow kan du være med til at:
– forebygge at patienterne venter unødigt
– skabe et sikkert patientflow vha. koordination på forskellige niveauer i organisationen
– sikre at sundhedspersonalet ved, hvordan de skal reagere, hvis der opstår unødig ventetid
– fokusere på forudsigelighed og medvirke til læring fra de tilfælde, hvor flowet ikke fungerede, som det skulle

Det er en fordel hvis du har kendskab til og erfaring med Forbedringsmodellen (Model for Improvement).

Det praktiske
Uddannelsens opbygning:
Kurset består af 4 webinarer á 3 timers varighed. Webinarerne afholdes på Microsoft Teams med ca. 2 ugers mellemrum.

Pris:
3.600 kr. ekskl. moms.

Yderligere information
Ved spørgsmål vedrørende det faglige indhold af uddannelsen kan du kontakte chefkonsulent Arjen Peter Stoop på mail  aps@patientsikkerhed.dk

Ved spørgsmål omkring praktiske forhold, fx tilmelding, kan du kontakte projektkoordinator Carina Rendbæk på mail carina.rendbaek@patientsikkerhed.dk

Holdstart:
Næste hold starter i oktober 2021.

Mere om næste hold og tilmeld dig


Hvad kan redskaberne bruges til?

Her er en række eksempler på, hvad man kan bruge flowstrategierne og -redskaberne til.

Ventetid på operationer: Der kan være forskellige årsager til ventetiden. Tidligere projekter har f.eks. vist forskellige flaskehalse; samtidig opstart på alle operationsstuer, hvor anæstesi-personalet skal bruges flere steder på en gang, patienter der ikke var klar til operation, og patienter der ikke kunne indlægges, fordi der ingen ledige senge var på sengeafdelingen grundet udfordringer med udskrivelser. Flowstrategierne kan bl.a. bruges til at identificere flaskehalsene og kan give inspiration til at lave de nødvendige ændringer.

Ventetid på kommunal genoptræning: I 2018 blev loven om ventetid til genoptræning efter udskrivning fra sygehus ændret, så der nu maksimalt må gå 7 kalenderdage fra henvisning til at opstart af genoptræning. Tidligere projekter har vist, at en udfordring f.eks. var tiden fra modtagelse af henvisning til indkaldelse af borgeren – en arbejdsproces, der involverede et stort antal af faggrupper. Flowstrategierne kan bl.a. bruges til at identificere arbejdsgange, hvor der opleves stor ventetid mellem faggrupper og kan give inspiration til at lave de nødvendige ændringer.

Ventetid på behandling i praksissektoren: Mange klinikker og privat praktiserende sundhedsprofessionelle har været lukket i en periode grundet restriktionerne under COVID-19. Dette har medført en stor gruppe af patienter, der nu venter på udredning og behandling. Flow-strategier og -redskaber kan bruges til at sikre en prioritering af patienter, der kan være med til at sænke ventetiden for både de akutte og de ikke-akutte patienter.

Liv Nørregaard Skøtt

Projektchef / Head of Projects

Improvement Advisor og Coach, vejledning og coaching af forbedringsteams, undervisning i Forbedringsmodellen

T

+45 21464568

Læs mere her

Arjen Peter Stoop

Chefkonsulent / Senior Advisor

Flow, Statistical Proces Kontrol (SPC), data og indikatorer, undervisning i forbedringsmetoder, coaching

T

(+45) 61654573

Læs mere her