Sprogvanskeligheder giver dobbelt risiko for utilsigtede hændelser

Når børn kommer på hospitalet, giver det øget risiko for utilsigtede hændelser, hvis forældrene har sprogvanskeligheder. Det viser en multicenterundersøgelse, gennemført på en række amerikanske hospitaler. 1666 forældre af forskellig baggrund (herunder arabisk-, kinesisk-, engelsk- og spansk-talende) indgik i undersøgelsen.

Man spurgte forældrene, om de var komfortable med at tale engelsk, og definerede det som sprogvanskeligheder, hvis forældrene gav udtryk for, at de ville foretrække at tale med sundhedspersonalet på et andet sprog. Dette gjaldt for 147 af de 1666 forældre.

Analyser af børnenes indlæggelsesforløb viste, at forekomsten af utilsigtede hændelser var dobbelt så stor for de børn, hvis forældre havde rapporteret vanskeligheder med det engelske sprog.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Association between parent comfort with English and adverse events among hospitalized children