Stress blandt sygeplejersker har negativ indflydelse på patientsikkerhedskulturen

Jobrelateret stress er en vigtig barriere for en stærk patientsikkerhedskultur, viser en ny review-undersøgelse.

En stærk patientsikkerhedskultur er en vigtig forudsætning for sundhedsydelser af høj kvalitet. En reviewundersøgelse viser nu, at jobrelateret stress blandt sygeplejersker har negativ indflydelse på patientsikkerhedskulturen.

Undersøgelsen omfatter syv artikler, hvoraf de tre direkte undersøger sammenhængen mellem stress og patientsikkerhedskultur, mens de øvrige kigger mere indirekte på sammenhængen, fx ved at se på faktorer som træthed, arbejdsbyrde, udbrændthed og vold på arbejdspladsen. Af de syv artikler er tre fra Iran, en fra Kina, en fra Oman en fra Tyrkiet og en fra Tyskland.

Forfatterne konkluderer, at job-relateret stress er en vigtig barriere for en stærk patientsikkerhedskultur, og at der er brug for stress-reducerende interventioner.


Zabin, L.M., Zaitoun, R.S.A., Sweity, E.M. et al. The relationship between job stress and patient safety culture among nurses: a systematic review. BMC Nurs 22, 39 (2023). https://doi.org/10.1186/s12912-023-01198-9

https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-023-01198-9

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt