Top 20 prioriterer forskning i diagnosesikkerhed

Forskere fra 10 lande har bidraget til en prioriteret liste over de forskningsområder, som er mest relevante for at øge den diagnostiske sikkerhed og reducere diagnosefejl inden for de næste fem år. Teknologiske løsninger, der understøtter klinikere i den diagnostiske proces, fx beslutningsstøtte i den elektroniske patientjournal, er blandt de områder, der prioriteres højest. Også spørgsmål omkring hvordan det diagnostiske team kan styrkes, og hvordan patienter og pårørende kan involveres bedst muligt, er med på top 20. Forskning i forekomst og grundlæggende mekanismer bag diagnosefejl er ikke så højt på listen, og det skyldes, at man har spurgt til forskning, der kan forventes at få effekt på kortere sigt, nemlig inden for en fem-årsperisode, mener forskerne bag analysen.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Zwaan, L., El-Kareh, R., Meyer, A.N.D. et al. Advancing Diagnostic Safety Research: Results of a Systematic Research Priority Setting Exercise. J GEN INTERN MED (2021). https://doi.org/10.1007/s11606-020-06428-3

https://link.springer.com/article/10.1007/s11606-020-06428-3