Travlhed og manglende team-samarbejde er barrierer for brug af kirurgisk tjekliste

En undersøgelse på et hospital i Tyrkiet viser, at WHO’s Sikker Kirurgi-tjekliste ikke altid bruges efter hensigten.

Operationssygeplejersker mener, at Safe Surgery Checklist (Sikker Kirurgi-tjekliste) er et værktøj, der potentielt kan forebygge komplikationer i forbindelse med kirurgiske procedurer. Men det er ikke altid, at alle punkter på tjeklisten bliver brugt, viser rundspørge og interview med sygeplejersker på et hospital i Tyrkiet.

Læs om Sikker Kirurgi-tjekliste

Sikker Kirurgi-tjekliste blev introduceret af WHO i 2008 med det formål at øge sikkerheden og styrke teamsamarbejdet i forbindelse med kirurgiske procedurer. Mange hospitaler verden over arbejder med tjeklisten, men der er begrænset viden om, hvor godt den er implementeret.

Undersøgelsen fra det tyrkiske hospital tyder på, at langt fra alle punkter på listen gennemgås rutinemæssigt. Det gælder både de procedurer, der skal gennemgås, inden patienten transporteres til operationsgangen (fx patientidentitet, samtykke, faste-status, nødvendige blodprøver mv.), og de procedurer, der ifølge tjeklisten skal foregå på operationsstuen (fx endeligt tjek med patienten vedr. korrekt operationssted, behov for dyb venetromboseprofylakse, eller præsentation af alle teammedlemmer med navn og rolle).

Af interviewene fremgår det, at sygeplejerskerne oplever to store barrierer for brugen af tjeklisten. Den ene er travlhed og personalemangel, som gør at man springer punkter på tjeklisten over, og den anden barriere er, at ikke alle kirurger føler engagement og ansvar for at tjeklisten bliver brugt.

De interviewede sygeplejersker giver også udtryk for, at alle medlemmer af det kirurgiske team burde deltage i uddannelsesaktiviteter med Sikker Kirurgi-tjekliste som fokus. Og så mener de, at det er en fordel, hvis der er en leder i teamet, der tager initiativ til at bruge og at monitorere brugen af tjeklisten.


Aydin Akbuga, G., Sürme, Y. and Esenkaya, D. (2023), Compliance With and Barriers to Implementing the Surgical Safety Checklist: A Mixed-Methods Study. AORN J, 117: e1-e10. https://doi.org/10.1002/aorn.13861

https://aornjournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aorn.13861

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt