Video: Botilbud viser, at medicinsikkerheden for borgerne kan højnes

Ny erfaringsopsamling konkluderer, at medicinhåndtering på bosteder giver problemer med patientsikkerheden. I projekt Medicinsikre botilbud højner botilbuddene medicinsikkerheden for borgerne. Se video fra Rebild Kommune, hvor en tydelig rollefordeling mellem de forskellige fagligheder har haft betydning for borgernes medicinsikkerhed.

Samspillet og en klar rollefordeling mellem det pædagogiske- og det sundhedsfaglige personale på Boformen Søparken i Rebild Kommune har højnet medicinsikkerheden på bostedet. Boformen Søparken er en del af projektet Medicinsikre botilbud.

En ny erfaringsopsamling fra Styrelsen for Patientsikkerhed slår fast, der er er plads til forbedringer i forhold til medicinsikkerheden på botilbud landet over:

”Et af de områder, der typisk giver anledning til problemer med patientsikkerheden på bostederne, er medicinhåndtering. Medicinhåndtering er en af de mest centrale sundhedsfaglige opgaver på bostederne. Fejlmedicinering kan have alvorlige konsekvenser for beboerne og opstår typisk, hvis der ikke er styr på journalføring og dokumentationen vedr. beboernes ordinerede medicin, medicinlister og medicinbeholdning.”

Opsamlingen er lavet på baggrund af 210 sundhedsfaglige tilsyn på bosteder, som Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i perioden 2020-2021.

Arbejdet med at forbedre medicinsikkerheden på bosteder er allerede i gang.

Nyheden på stps.dk: Tilsyn på bosteder afdækker store udfordringer med patientsikkerheden

Medicinsikre botilbud gør botilbud medicinsikre

I projektet Medicinsikre botilbud er formålet at højne sikkerheden for borgere på botilbud i forbindelse med håndtering af borgernes medicin. Rent praktisk er målet at reducere antallet af medicinfejl over en 2-årig periode – projektet slutter i november 2022, men allerede nu kan botilbuddene vise en markant fremgang i medicinsikkerheden.

– Medarbejderne på botilbuddene har fået meget bedre styr på medicinhåndteringen, og det er blevet mere sikkert for borgerne at få deres medicin, udtaler Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I perioden har medarbejdere fra kommunerne lært forbedringsmetoder til at udvikle og systematisere arbejdsgange, indsamle tidstro data og løbende lave afprøvninger af tiltag. Derudover er deres kompetencer og viden om medicin, medicinhåndtering og bivirkninger blevet styrket. Medarbejderne har også skullet skabe en kultur, hvor læring af fejl og utilsigtede hændelser er en fast del af arbejdet.

Læs mere om projektet her

Ingen alvorlige medicinfejl i over et halvt år

Boformen Søparken i Rørbæk i Rebild Kommune er en del af Medicinsikre botilbud og har vist, at det kan lade sig gøre at mindske antallet af medicinfejl. Botilbuddet har ikke haft en medicinfejl, der krævede lægekontakt, siden den 13. november i år 2021 – og altså i over 9 måneder.

– Det betyder øget kvalitet og større patientsikkerhed. De sundhedsfaglige ydelser er højnet betragteligt. Når opgavefordelingen er tydelig, frigiver det ressourcer til at være den nære kontakt for borgeren, fortæller Sara Svendsen, der er social- og sundhedsassistent.

Det er den klare og nøje udvalgte rollefordeling mellem de forskellige fagligheder på botilbuddet, der har stor betydning for borgernes medicinsikkerhed.

På Boformen Søparken har medarbejderne udviklet en måde at samarbejde på, hvor opgaverne omkring borgernes medicin er tydeligt opdelt efter, om det er det pædagogiske eller det sundhedsfaglige personale, der er bedst kvalificeret til at tage sig af opgaven.

– Det er nemt at vide, hvor mit ansvar stopper, og hvor der er en anden, der går ind og tager over. Jeg kan stole på, at der er nogle, der har de rigtige kompetencer, der går ind og tager over, så jeg ikke kommer til at lave nogle ”hovsaer”. Det gør den forskel, at jeg meget bedre kan fokusere på det pædagogiske, pointerer socialpædagog Betina Madsen.

Vil du høre mere om Boformen Søparkens arbejde med at mindske antallet af medicinfejl? Så kom med på besøg hos botilbuddet i videoen nedenfor.

De 10 kommuner i Medicinsikre botilbud er Assens, Frederikshavn, Holstebro, København, Norddjurs, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Skive, Slagelse og Vesthimmerland.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud.

Læs de seneste nyheder om Medicinsikre botilbud på vpt.dk

Find mere om