Workshop om overbehandling og defensiv medicin

Unødvendig undersøgelse og behandling kan skade patienterne og medføre spild og uhensigtsmæssig brug af sundhedsvæsenets ressourcer.

Men hvornår er undersøgelse og behandling nødvendig? Som sundhedsprofessionel ønsker man ikke at overbehandle, men samtidig er der frygten for at overse alvorlig sygdom, og det kan føre til defensiv medicin. Ikke mindst i almen praksis står man dagligt med disse problemstillinger.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i forbindelse med Patientsikkerhedskonferencen i april en heldagsworkshop om overbehandling, overdiagnosticering og defensiv medicin. Workshoppen planlægges i samarbejde med repræsentanter for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM’s kvalitetsudvalg.

Workshoppen finder sted

26. april kl. 9.00-15.30
på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6 i København

Tilmelding sker via tilmelding til Patientsikkerhedskonferencen:  https://www.tilmeld.dk/patient22/signup


Refusion – Fonden for Almen praksis
Patientsikkerhedskonferencen er blevet godkendt som refusionsberettiget i Fonden for Almen praksis, og læger som har en efteruddannelseskonto i Fonden, kan søge refusion efter konferencens afholdelse.

Kurset har aktivitetsnummer: 2022-0484 Patientsikkerhedskonference 25.-26. april 2022 København
Kurset er godkendt til 2 dages efteruddannelseshonorar a 4000 kr., 2 dages kursusafgift a op til 2800 kr. og transportudgift max. 1500 kr. Hvis kurset er gratis, kan man kun bruge kursusafgiften til forplejning og evt. overnatning.

Her findes link til “Guide til ansøgning om refusion”

Hvis der er spørgsmål vedr. selve udbetalingen, er man velkommen til at sende en mail til euf.plo@dadl.dk


To temaer med relation til overbehandling

Workshoppen vil komme ind på to forskellige temaer med relation til overbehandling:

Ønsker fra ressourcestærke ’patienter:

Det er en tendens i samfundet, at man som individ er optaget af egen sundhed, og derfor sker det i stigende grad, at raske, ressourcestærke mennesker henvender sig med småskavanker eller bare for at blive tjekket for eventuel sygdom.Det kan være svært for sundhedsvæsenet at afvise disse ønsker, og det kan føre til unødvendige undersøgelser og behandling, som er potentielt skadelig for patienten. Samtidig kan det være uhensigtsmæssig brug af ressourcer på en måde, der øger uligheden i sundhed.

Overbehandling i livets sidste faser:
Aktuelt er der debat om behandling af patienter i livet sidste fase. Det er vigtigt at få talt med de ældste og de mest syge – og med deres pårørende – om døden og om ønsker til den sidste levetid. Hvis ikke der er taget stilling til behandlingsniveau, risikerer man, at patienten udsættes for uønsket og belastende livsforlængende behandling og evt. genoplivningsforsøg med dårlig prognose.

Andre problematikker i ældreplejen kan være overmedicinering, polyfarmaci og unødige indlæggelser af ældre mennesker fx fra plejehjemmet i nattevagten.

Læringsmål:

Du får indsigt i begreberne overdiagnosticering, overbehandling og defensiv medicin

Du får lejlighed til at diskutere egne erfaringer med overbehandling/overdiagnostik/defensiv medicin

Du får mulighed for at bidrage til udvikling af ideer og løsningsforslag der kan reducere patientskader og ressourcespild i forbindelse med overdiagnostik og -behandling

Deltagermålgruppe:

Almen praksis
Frontpersonale
Kvalitets/Udviklingskonsulent
Afdelingsleder/Afsnitsleder
Politikere/beslutningstagere

Oplægsholdere:

Carina Lundby Olesen, postdoc, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Susanne Axelsen, overlæge ved Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, formand Lægevidenskabelige Selskaber, projektleder for Vælg Klogt

Ove Gaardboe, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, projektleder for Klar til samtalen

Moderatorer og medlemmer af planlægningsgruppen for workshoppen:

Praktiserende læge Claus Rendtorff, formand for DSAM’s kvalitetsudvalg

Læge Mette Arbjørn, HU i almen medicin

Praktiserende læge Merethe Kirstine Andersen, lektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Patientambassadører:

Lise Christiansen
deltager som repræsentanter for Patientambassadørerne

11. marts 2022

Nyheder