Patientambassadørerne

Patientambassadørerne er et netværk af patienter og/eller pårørende til patienter, der har oplevet skade i sundhedsvæsenet. Netværket er etableret i foråret 2007 i et samarbejde mellem Trygfonden, WHO og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Patientambassadørerne arbejder for at øge dialogen mellem patienter og sundhedspersonale. De er et frivilligt netværk, der gennem deres arbejde, ved fx storytelling, bidrager til at øge bevidstheden om sikkerheden i det danske sundhedsvæsen såvel hos sundhedspersonale og beslutningstagere som i befolkningen.

Patientambassadørerne holder oplæg på to af de fire lægelige videreuddannelser for nyuddannede læger. Ved hjælp af storytelling og andre typer af formidling bibringes lægerne et indblik i, hvordan sundhedsvæsenet opleves af patienter og pårørende.

Netværket består af 10-15 medlemmer i forskellige aldersklasser, med vidt forskellige oplevelser og erfaringer og geografisk spredt over hele landet, dog med hovedparten i Østdanmark.

Netværket inddrages i Dansk Selskab for Patientsikkerheds arbejde og projekter. Selskabet tilbyder introduktion til patientsikkerhed og personlig udvikling, uddannelse i kommunikation og formidling og indsigt i de politiske beslutningsprocesser.

 

 

Aktiviteter

Patientambassadørerne deltager i mange forskellige sammenhænge, eksempelvis:

 • Uddannelse af personale, såvel på grunduddannelser som på personalekurser
 • Debatmøder på sygehuse
 • Gå-hjem møder
 • Lægedage
 • Sygeplejefagdage
 • Patientsikkerhedsrunder
 • Deltagelse i kvalitetsråd
 • Nyt sygehusbyggeri
 • Møder i interessegrupper, f.eks. for ældre
 • Arrangementer på sygehuse, åbenthus, jubilæum
 • Internationale konferencer såvel i Danmark som udenlands
 • Messer som f.eks. ”Sund livsstil”
 • TV og andre medier

Den patientsikre journal

Hvordan kan sundhedsprofessionelle og patienter i fællesskab styrke patientsikkerheden omkring journalføringen, sådan at patienter sikres mod fejl og misforståelser i patientjournalen?

Patientambassadørerne har udarbejdet en række anbefalinger til ”den patientsikre journal”.

Læs mere

Se anbefalingerne

”Som læge kan man sagtens sige, at man ikke ved alt”

Patientambassadør Katrine Kirk fortalte et hold nyuddannede læger om sit behandlingsforløb som tidligere kræftpatient. Det skete i forbindelse med det obligatoriske kursus i patientkommunikation, som alle de nyuddannede læger skal gennemgå.

Læs artiklen på kampagnen ‘Hej sundhedsvæsen’s hjemmeside

Sig Undskyld

Patientambassadørernes arbejde har blandt andet været et vigtigt grundlag for udgivelsen af Sig Undskyld (2008). Publikationen er Dansk Selskab for Patientsikkerheds anbefalinger til, hvordan der kan tages hensyn til patienters behov for åbenhed og undskyldning, og personalets behov for tryghed i forbindelse med en patientskade.

Læs anbefalingerne

Når skaden er sket

Hvordan håndteres situationen bedst muligt, når en patient er blevet skadet i sundhedsvæsenet? Blandt andet på baggrund af patientambassadørernes inspiration har Dansk Selskab for Patientsikkerhed udviklet læringsmaterialet Når skaden er sket.

Læs kompendiet

Det vigtige 'undskyld'

Interview med patientambassadør og personaleorganisationer

Lyt til os

Fire patientambassadører fortæller deres historie

Book en patientambassadør

Ønsker du at komme i kontakt med en patientambassadør, bedes du henvende dig til selskabets sekretariat på tlf. 82 82 82 46 eller e-mail: info@patientsikkerhed.dk

Pjecer om patientambassadørerne

Der er udgivet tre pjecer, der beskriver patientambassadørernes arbejde:

Sådan vil vi gerne mødes som patienter

Sådan kan I hjælpe os, når  oplever fejl

Kan din historie hjælpe andre patienter?