Netværk, Tidligere arrangementer

Hospitalsbehandling i eget hjem

Vil du være med i netværket, så send en mail til Ditte Snel Hartmann på dsh@patientsikkerhed.dk

Fokus på de patientsikkerhedsmæssige risici, hospitalsbehandling i eget hjem kan medføre, og hvordan de kan håndteres.

I netværket ”Hospitalsbehandling i eget hjem” er der fokus på de patientsikkerhedsmæssige risici, hospitalsbehandling i eget hjem kan medføre, og hvordan de kan håndteres.

Netværket er relevant for dig, der:

  • er i gang med indsatser inden for hospitalsbehandling i eget hjem
  • gerne vil i gang med indsatser
  • har viden på området.

Netværket mødes 4 gange om året på Microsoft Teams. Netværksmøderne foregår som eftermiddagsmøder af 1-1 ½ times varighed på forskellige ugedage.

Aktiviteterne i netværket består af oplæg, drøftelser, erfaringsudvekslinger, praktiske opgaver som fx kortlægning af indsatser i Danmark ang. hospitalsbehandling i eget hjem m.m.

Efter hvert netværksmøde får deltagerne sendt et referat af mødet inkl. præsentationer fra mødet.