Tidligere arrangementer, Webinar

Webinar: Trust Is The Treatment

Tilmeld dig webinaret om tillid

Tillid er afgørende for, hvordan vores sundhedsvæsen fungerer. Og tillid er afgørende for, at vi kan skabe et endnu bedre sundhedsvæsen.

Se optagelsen af webinaret her:

Borgerne skal have tillid til sundhedsvæsenet. Borgerne skal føle sig trygge, de skal føle, at de er i centrum for behandlingen, og at sundhedsvæsenet bruger deres tid, kræfter og ressourcer på den bedst mulige måde. Men det er også vigtigt, at medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet har tillid til hinanden. At medarbejdere og ledere bliver hørt, når der er bekymringer, og at de har tillid til de beslutninger, der bliver truffet af deres ledere og politikere.

I mange lande ser man i disse dage et fald i offentlighedens tillid til sundhedsvæsenet. Det er en bekymrende tendens, vi skal undgå i Danmark. I USA viste en undersøgelse fra American Board of Internal Medicine Foundation, at 30 % af de amerikanske læger har oplevet et fald i deres tillid til ledelsen af deres organisationer, og 43 % af lægerne har oplevet et fald i deres tillid til offentlige sundhedsmyndigheder på grund af covid-19. I både Danmark og andre sundhedsvæsener rundt omkring i verden ser vi desuden, at mange sundhedsprofessionelle forlader deres fag. Noget kunne således indikere, at tilliden er under pres.

Hvordan kan sundhedsvæsenets medarbejdere og ledere arbejde systematisk med at understøtte tilliden i sundhedsvæsenet? Det sætter vi fokus på med dette webinar med internationale kapaciteter inden for patientsikkerhed og kvalitet.

Til webinaret kommer Kedar Mate, der er CEO for Institute for Healthcare Improvement (IHI). Kedar Mate var også keynote på International Forum on Quality and Safety, der foregik i København d. 15.-17. maj.

Vi har også inviteret Kate Hilton, der er grundlægger af ReThink Health, der er en organisation, der arbejder for at innovere sundhedsvæsenet. Kate Hilton er desuden IHI-faculty.

Mate og Hilton vil på webinaret give deres perspektiver på, hvilken betydning tillid har for sundhedsvæsenet. De vil desuden give internationale, konkrete eksempler på, hvordan andre sundhedsvæsener har arbejdet med tillid.

Læs resumé af den internationale undersøgelse om tillid