Hvad er vigtigt for dig? – Et værdifuldt spørgsmål at få, uanset om man er borger, patient, pårørende eller medarbejder i sundhedsvæsenet

Vi skal spørge borgere og patienter året rundt, hvad der er vigtigt for dem og møde dem som hele personer, da det skaber bedre resultater for plejen og behandlingen, skriver Dorte Lee, konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Den 6. juni 2023 er det Hvad er vigtigt for dig?-dagen i Danmark og rundt i verden. Mere end 46 lande deltager i en verdensomspændende kampagne for at sætte fokus på vigtigheden af at spørge borgere og patienter: What Matters to You?

Der kan være værdifuld viden gemt i de svar, man som medarbejder i sundhedsvæsenet kan få, når man vælger at møde patienten/borgeren i det, der fylder og er vigtigt lige nu.

Jeg har været med i det internationale netværk What Matters to You i snart 2 år. Noget af det, der virkelig har fyldt, er et fokus på at få `Hvad er vigtigt for dig?-tilgangen´ integreret og systematiseret. Hvad er vigtigt for dig?-dagen er med til at sætte fokus og markere vigtigheden af en patientcentreret tilgang, men den kan ikke stå alene. Det skal ud at leve – hver dag!

Det betyder noget for patienter og borgere, når vi tager udgangspunkt i det, der er vigtig for dem. Uanset konteksten, så skaber det motivation, retning og en mere aktiv rolle i eget liv og forløb.

Få inspiration til, hvordan I kan deltage i Hvad er vigtigt for dig?-dagen

Systematik er muligt

Det oplæg fra netværket, der har gjort størst indtryk på mig, var fra Center for Bone and Health i Pittsburgh, hvor det viste sig, at det, personalet troede var vigtigst, ikke var det patienterne svarede, når de blev spurgt. De har fået opbygget en systematik, så de altid får spurgt patienterne. En uge inden første fysiske samtale tilbydes telefon- eller videosamtale med fokus på at identificere patientens behov og prioriteter. Et af de spørgsmål, de stiller, er ”Picture yourself one year from now. What will you ideally be able to do then that you cannot now?” Et andet er “What about your health do you want to improve over the next several months?”

En anden vigtig pointe, som jeg har hentet fra vores norske kollegaer, går på deres refleksioner over, hvad medarbejderne gør med den viden, de får, og hvordan der kan handles på de svar, borgerne/patienterne giver. Det kan f.eks. være at tage stilling til, hvor det noteres i journalen, og melde ud, at alle med kontakt til borgeren/patienten aktivt skal forholde sig til det, der er vigtigt for borgeren.

Vi kan også sætte fokus på betydningen af ”Hvad er vigtig for dig” ved at samle data. Ændrede du (som medarbejder) noget i det, du ville gøre pga. samtalen om Hvad er vigtigt for dig? Vi må spørge os selv: Hvilken betydning har det for os i afdelingen, at vi spørger ”Hvad er vigtigt for dig?”. Hvordan mærker patienterne, at vi tager deres svar alvorligt?

Hør Center for Bone and Health i Pittsburgh i optagelsen af webinaret Husk, jeg er et menneske! – om betydningen af tilgangen ”Hvad er vigtigt for dig?”

Sammenhæng med Kindness og Joy in work

Der er et par andre tendenser, som jeg også lige må få med. What Matters To You sættes i netværket også i relation til begreberne Kindness og Joy in work. I en dansk kontekst er der måske også nogle synergieffekter at hente ved i højere grad at koble emnerne sammen med Hvad er vigtig for dig?

Dr. Bob Klaber, som er Consultant Paediatrician and Director of Strategy, Research & Innovation hos National Health Service (NHS) i London er en af dem, der har været meget aktiv med at sætte kindness på dagsordenen. I en artikel til PS! fortæller Klaber ”Ligesom alle andre inden for sundhedsvæsenet har jeg altid tænkt, at kindness er vigtigt; medfølelse (compassion), hvordan vi relaterer til andre mennesker. Det er essentielt for det, vi gør. Det er ikke nyt. Min refleksion er, at det bliver skubbet i baggrunden som den bløde og udefinerbare del; som glasuren på kagen, ikke selve kagen. Men det, der er gået op for mig, er, at det netop er kagen. Og at det er forrykt at tro andet.”

Danske patienter har undersøgt, hvad patienter oplever som kvalitet. Her peges der bl.a. på omsorg. At der er nogle, der spørger, hvordan patienterne har det, i stedet for hvad de fejler. Det er et godt eksempel på, at der også i Danmark er brug for at sætte mere fokus på kindness. Hvad er vigtigt for dig-tilgangen kan være et vigtigt bidrag sammen med bl.a. empati, omsorg, compassion og fælles beslutningstagning.

Der er dokumentation for, at det at vise kindness kan skabe bedre resultater for patienterne, og at det har betydning for psykologisk tryghed. Det kan I læse mere om i artiklen med Dr. Bob Klaber.

Læs artiklen med Bob Klaber, og hvorfor kindness skaber bedre resultater for patienterne

Joy in work er også tæt forbundet med Hvad er vigtigt for dig-tilgangen. Maureen Bisognano, President and CEO hos Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston, er en vigtig stemme i What matters to you-bevægelsen, og hun citeres i IHI´s white paper “For improving Joy in work” for at sige: “You cannot give what you do not have.” Det første trin i IHI´s model til ledere om Joy in work er at spørge medarbejderne: Hvad er vigtigt for dig? I white paperet konkluderes der, at Joy in work er essentielt for patienterne og deres familier, da de har brug for omsorg fra sundhedspersonale – at de kan indgyde håb, tillid og tryghed.

Læs IHI’s white paper “Framework for Improving Joy in Work”

Intet facit for hvordan

Der findes ikke et facit for, hvordan der kan og skal arbejdes med Hvad er vigtigt for dig?-tilgangen. Det er vigtigt, at I gør det til jeres eget. Der kan være relevant at se på kulturen og synet på de mennesker, I arbejder med. Er de patienter/borgere eller personer? Det kan gøre en forskel for relationen at møde dem som de personer, de er.

Hvad er vigtigt for dig?-spørgsmålet formuleres, så det passer ind i den kontekst, du møder personen i. Formulér det, så det passer bedst. Husk systematikken omkring arbejdet, og tag stilling til, hvordan I vil følge op.

Vi taler ofte om kommunikation, men det handler i høj grad også om at skabe ligeværdige relationer. Vi skal derfor interessere os for, hvordan det er for den enkelte, og hvad der betyder noget i hverdagen. Invitere til at tale om det. Lytte til det, der fylder hos hver enkelt person, og bruge det aktivt i det videre forløb. Det giver personen en mulighed for at være ekspert i sit eget liv med sygdom, handicap eller alderdom.

Jeg vil slutte af med en pointe fra indtil flere af patientambassadørerne i PS! ”Det har stor betydning, når jeg møder en medarbejder, der spørger, hvordan jeg har det, og hvad der er vigtig for mig lige nu”.