Initiativpris til Projekt Livets Afslutning

Dansk Selskab for Patientsikkerhed samarbejder med hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Midtjylland om Projekt Livets Afslutning, der modtager prisen Den Gyldne Tråd.

Deltagere på scenen ved Prisoverrækkelsen skete ved KL’s Sundhedskonference
Dansk Selskab for Patientsikkerhed er medprojektleder på Projekt Livets Afslutning, der har modtaget initiativprisem Den Gyldne Tråd. Prisoverrækkelsen skete ved KL’s Sundhedskonference i Kolding 20. april.

Medarbejderne har fået et kompetenceløft, så de kan tale med borgerne om deres ønsker for den sidste tid i livet. Desuden er det sikret, at alle beslutninger om den sidste tid bliver journalført, sådan at man kender borgernes ønsker på tværs af sektorer.

Det er resultatet af Projekt Livets Afslutning, der er et tværsektorielt samarbejde mellem Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, Hospitalsenheden Midt, almen praksis og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet modtager nu initiativprisen Den Gyldne Tråd, der uddeles af mediet Kommunal Sundhed. Det var en enig dommerkomitéen, som besluttede, at Projekt Livets Afslutning skulle tildeles Den Gyldne Tråd 2022.

– Det er et eksempel på et godt og velfungerende tværsektorielt samarbejde omkring en problemstilling, som vedrører os alle. Både for de døende, deres familier og medarbejdernes skyld er der i den grad brug for, at sektorerne står sammen om at skabe gode borgerforløb. Dette projekt udmærker sig ved, at der arbejdes systematisk på at forbedre indsatsen i samarbejdet på tværs af sektorer, udtaler Pia Kürstein Kjellberg, projektchef i VIVE og medlem af dommerkomitéen, til Kommunal Sundhed og fortsætter:

– Det er ikke så simpelt i praksis at få borgernes ønsker for døden til at lykkes. Det kræver øgede kompetencer og større viden blandt alle involverede medarbejdere og en fælles retning. Det adresserer vinderprojektet, det rammer rent i forhold til en vigtig problemstilling, hvor der er brug for, at der bliver gjort noget, hvis man skal nå i mål med ambitionen om en bedre afslutning på livet.

Hvorfor Livets Afslutning vinder prisen på kommunalsundhed.dk

Oversygeplejerske Helle Skytte, Hospitalsenheden Midt, Maila Lundberg Tandrup, omsorgschef i Viborg Kommune, og overlæge Ove Gaardboe, Dansk Selskab for Patientsikkerhed ved prisoverrækkelsen.

”Set fra en sundhedsfaglig vinkel er det helt centralt, at alle sundhedsprofessionelle bliver bedre til at tale med de ældste og de mest syge om døden og om ønsker til den sidste levetid – og at vi får taget stilling til omfanget af livsforlængende behandling og ikke mindst, om der skal foretages genoplivningsforsøg ved hjertestop,” siger overlæge Ove Gaardboe, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der er medprojektleder på Projekt Livets Afslutning. I Dansk Selskab for Patientsikkerhed leder han det landsdækkende initiativ Klar til samtalen, som har inspireret til arbejdet i Region Midtjylland.

Læs om Klar til samtalen

”I de seneste år er der sket en betydelig styrkelse af den samtale og den stillingtagen, og Projekt Livets Afslutning er et godt eksempel på, at den udvikling er i gang. Og det er dejligt, at initiativet nu belønnes med den eftertragtede pris,” siger Ove Gaardboe

Dansk Selskab for Patientsikkerhed bidrager til Projekt Livets Afslutning med undervisning og erfaringer.

”På arbejdspladserne, der deltager i projektet, har vi gennemført intensiv undervisning om samtaler, praktisk jura, etik og palliation. Vi har involveret præster og lokale palliationseksperter – men først og fremmest har vi bygget på medarbejdernes egne erfaringer og fortællinger fra hverdagen,” fortæller Ove Gaardboe.

”Vi har arbejdet sammen for at implementere gode rutiner for afklaring af behandlingsniveau, at sikre ensartede og forståelige retningslinjer og at forbedre inddragelsen af pårørende,” siger Ove Gaardboe, som også var til stede ved prisoverrækkelsen, der skete ved KL’s Sundhedskonference i Kolding 20. april.

For nylig blev projektet også hædret med en pris for Årets Borgerinddragende Initiativ på Danske Regioners generalforsamling 2022.

Pris fra Danske Regioner