Korrekt medicinering og øget livskvalitet: Polyfarmaciklinikken vinder Patientsikkerhedsprisen 2022

Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital er årets modtager af Patientsikkerhedsprisen. De får den for deres arbejde med at inddrage patienter, reducere overforbrug af medicin og sikre korrekt medicinering af ældre, multisyge patienter, hvilket har givet patienterne øget livskvalitet.

Vinderne af Patientsikkerhedsprisen 2022. Fra venstre: Pernille Printzlau, farmaceut, Anne Mette Blomberg, sekretær, Troels Bygum Knudsen, leder, Nanna Skyttegaard Mortensen, farmaceut og Annette Nissen Gubi, projektmedarbejder.

Mange patienter har fået fjernet unødvendige lægemidler fra medicinlisten efter et besøg på Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital. Over en tredjedel af patienterne har oplevet en bedring i form af færre bivirkninger og øget livskvalitet.

Klinikken har udviklet et værktøj, som farmaceuten bruger til at give et overblik over mulige ændringer i medicineringen, og som lægen og patienten kan bruge ved medicinsamtalen. Det er et visuelt redskab med forslag til, hvilken medicin der skal stoppes, justeres eller fortsættes med. Derefter kan der sammen med patienten lægges en plan for, hvordan medicinlisten skal se ud fremover. Patienterne, der har været forbi klinikken, har gennemsnitlig fået reduceret antallet af præparater med 2,7.

Patientsikkerhedsprisen 2022 går derfor til Polyfarmaciklinikkens arbejde, som er indstillet af Kræftens Bekæmpelse. Prisen bliver uddelt i forbindelse med den internationale patientsikkerhedsdag den 17. september af Patientambassadørerne og Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!). Patientambassadør Katrine Kirk sagde til overrækkelsen af prisen og fejringen den 12. september:

– Polyfarmaciklinikken har lavet et virkelig spændende projekt, som har vist, at man ved at gå ind og arbejde systematisk med oprydning i medicinlister og tage aktiv stilling til, hvad patienterne reelt har brug for, har kunnet reducere mængden af fejl og bivirkninger fra medicin og øge livskvaliteten for patienterne ganske markant.

Vinderne glæder sig over prisen, da de har knoklet for at få sat fokus på og lave en model for, hvordan man kan imødegå overforbruget af medicin hos de sygeste og mest komplicerede patienter.

– Jeg er meget beæret og meget taknemmelig. Det er utroligt fornemt at få en pris, som man får direkte af patienterne. Det bliver vi meget stolte over, siger Troels Bygum Knudsen, leder af Polyfarmaciklinikken og overlæge på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling.

Se, hvem de 6 andre indstillede til prisen var

Patientsikkerhedsprisen kort fortalt
Patientsikkerhedsprisen bliver uddelt af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Patientambassadørerne, der er et netværk af patienter og pårørende, der har oplevet fejl og skader i sundhedsvæsenet. Prisen gives til en person, en afdeling eller en organisation, der gør en særlig indsats eller har gennemført et særligt initiativ for patientsikkerhed.

De fem kriterier, patientambassadørerne lægger til grund for udvælgelsen af årets vinder, er:
– Patientsikkerhed i fokus
– Nytænkning, mod, gennemslagskraft
– Påvist effekt
– Egnethed til spredning
– At patienter og pårørende aktivt involveres i sikker brug af medicin

Det er 4. år i streg, at prisen uddeles, og i år var der rekordmange indstillinger. Prisen uddeles i forbindelse med den internationale patientsikkerhedsdag, som WHO står bag. I år er temaet for dagen medicinsikkerhed med sloganet ”Medicin uden skade”. Derfor var medicinsikkerhed også omdrejningspunktet for indstillingerne.

Læs om patientambassadørerne, der i år havde 15-års jubilæum

Fjerner bivirkninger, øger livskvaliteten og mindsker risikoen for fejl

Polyfarmaciklinikkens indsats har haft stor betydning for patientsikkerheden. Klinikken har vist, at det kan lade sig gøre at nedbringe antallet af lægemidler hos patienterne. Patienterne i Polyfarmaciklinikken fik i gennemsnit 16,7 forskellige lægemidler, men efter et forløb har de i gennemsnit kunnet fjerne 16 % af lægemidlerne.

– Vi får ryddet op i fejl og får fjernet noget af den medicin, som giver patienterne bivirkninger. Næsten halvdelen af patienterne får det markant bedre. Lidt over 10 % er det, vi kalder for solstrålehistorier, fordi patienten mærker en markant bedring, hvor det kan være helt invaliderende symptomer som fx svimmelhed, diarre og hudkløe, der forsvinder, og som de har fået af at indtage den her cocktail af medicin, fortæller Troels Bygum Knudsen.

Når patienter behandles med mange lægemidler samtidig, kaldes det polyfarmaci. Nogle gange er de mange præparater nødvendige, men ofte er polyfarmaci et resultat af, at mange forskellige behandlere har ordineret nye lægemidler til listen, mens ingen længere har overblik over borgerens samlede medicin.

– Problemer med medicinering er den hyppigste årsag til skade i sundhedsvæsenet, og polyfarmaci er en særlig udfordring for patientsikkerheden. Jo flere lægemidler desto større er risikoen for fejl, bivirkninger og uhensigtsmæssige interaktioner. Derfor er det vigtigt at få ryddet op i medicinen hos disse borgere og at stoppe med unødvendige præparater, så borgerne kun får den medicin, de har brug for, udtaler Lars Gaardhøj, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og fortsætter:

– Polyfarmaciklinikken tager i den proces udgangspunkt i patienterne og lytter til, hvad der er vigtigt for dem. Det har givet flotte resultater, og det er fuldt fortjent, at klinikken modtager Patientsikkerhedsprisen i år for deres arbejde med at skabe medicinsikkerhed.

Vinderne af Patientsikkerhedsprisen 2022 sammen med patientambassadørerne, repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse og PS!’ direktør og konsulent.

Borgerinddragelse, resultater og mulighed for spredning lå til grund for prisen

Den internationale patientsikkerhedsdag, som WHO står bag, sætter i år fokus på medicin uden skade, og derfor er et af kriterierne for at vinde prisen i år, at det skal handle om medicinsikkerhed. Ved udvælgelsen af vinderen har patientambassadørerne især lagt vægt på, at det er noget, der har direkte betydning for patienterne, at der er markante resultater, og at det kan udbredes til andre enheder i det danske sundhedsvæsen.

– Patientsikkerhedsprisen 2022 sætter fokus på sikker medicinering, og her er Polyfarmaciklinikkens projekt virkelig fint, fordi det både har markante resultater, der forbedrer livskvaliteten og sikkerheden for patienterne, det inddrager patienterne, og så har det potentiale til at blive udbredt til resten af det danske sundhedsvæsen – fx ældreområdet og psykiatrien, forklarer patientambassadør Katrine Kirk og tilføjer:

– Måden de har opnået det på, har også været ret fantastisk. De har udviklet et redskab, som gør det muligt for helt almindelige patienter at blive inddraget i beslutninger om deres egne behandlinger. Og det er ellers et komplekst område, så det er virkelig spændende.

Patienternes oplevelse af tryghed i forhold til deres medicin har været en drivkraft for vinderne af prisen.

– Noget af det, vi også gør, er at gå patientens medicin grundigt igennem sammen med patienten. Og det giver i sig selv en stor tryghed for, at der er styr på medicinen, siger Troels Bygum Knudsen.

Læs hele begrundelsen for, at Polyfarmaciklinikken har vundet Patientsikkerhedsprisen 2022

Deprescribing, dvs. oprydning i patientens medicinliste og ophør med unødige lægemidler, er et område, hvor Danmark i det hele taget er i front. Den første internationale konference om deprescribing fandt sted i Kolding tidligere i september 2022 med en række danske aktører som værter og deltagere fra hele verden.

Mere om den første internationale konference om deprescribing på Odense Deprescribing INitiatives hjemmeside